<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

KLIMAREGNSKAP FOR SMB MARKEDET

Hjelper ledere med å ta de gode valgene som varer.

Med Amesto Footprint vil du tette gapet mellom gode  intensjoner og stolte prestasjoner.

 

INNSIKT FOR EN BEDRE FREMTID

Konkurransefortrinn med klimaregnskap.

Anbud og innkjøp setter krav til at virksomheten dokumenterer sine intensjoner og prestasjoner innen bærekraft, ofte gjennom et klimaregnskap. Mange innkjøp og anbud vekter bærekraft over pris. Samtidig krever ansatte at virksomheten har en utbredt sosial samvittighet.

Vi har på få år sett at virksomhetens evne til å redusere sin negative påvirkning på samfunnet har endret seg fra bare å være et krav, til å være forutsetningen i fremtidens forretningsmodell. I en økonomi som i større grad må bli sirkulær, er klimaregnskapet en kilde til unik innsikt om hvordan ressurser kan brukes smartere og bedre.

Et samarbeid med Amesto Accounthouse gir virksomheten kunnskapen og løsningene som gjør at de kan levere et bedre klimaregnskap - for bedriften sett under ett, på avdelingsnivå, og helt ned på bidragene til hver enkelt ansatt.

Selv om tjenestene er skreddersydd bedrifter med lovpålagte krav, fungerer de like bra for virksomheter som selv innser viktigheten av å ta de gode valgene som varer. Vårt tilbud er designet for en nordisk forretningskultur der ledere har utbredt sosial samvittighet, og der jakten på bedre bærekraftige svar er blitt virkemiddelet for å sikre bedriftens eksistensgrunnlag inn i fremtiden.

Bli vår pilotkunde.

Det er lite tvil om at det etterhvert vil komme myndighetskrav, både nasjonalt og fra EU, om å dokumentere klimapåvirkning. Samtidig ser vi allerede nå at klimapåvirkning er viktig for hvilke lånebetingelser noen banker tilbyr og i forbindelse med anbud.

Vi tror at bærekraft vil vektlegges stadig sterkere av kunder og forbrukere. Gjennom deltagelse i Amesto sitt pilotprosjekt vil du kunne posisjonere deg for morgendagens krav, samtidig som at du bidrar til å løse klimautfordringene.

BIDRA TIL Å SIKRE VEKST

Næringslivets oppgave er å sikre økonomisk vekst og velferd, uten å øke forbruket av ressurser og utslipp av klimagasser. Det fordrer at vi bruker mindre ressurser, og at vi beveger oss mot forretningsmodeller basert på sirkularitet, der produkter blir til tjenester.

EGNE FAGFOLK PÅ BÆREKRAFT

De store bedriftene har egne fagfolk på bærekraft som samarbeider tett med økonomiavdelingen. Dette gjelder kun et lite fåtall av Nordens virksomheter.

I små og mellomstore bedrifter plasseres ansvaret ofte vilkårlig på ansatte som har et spesielt engasjement, eller spres på ulike roller. Det gir en pulverisering av dette kritiske arbeidet, og skaper en ekstra belastning når fakta reaktivt må hentes frem.

ØKONOMENS ROLLE

Vi mener at økonomen må være den fremste premissgiveren for bærekraft. Dette er det mange grunner til, og viktigst er fagpersonens forkjærlighet for tall og fakta.

Hvem er bedre egnet til å sikre at kreditt og debit går opp i klimaregnskapet i fremtiden? Økonomene må tegne opp det attraktive målet som skaper engasjement og utløser nytenkning. Fakta må hentes inn.

Ambisiøse klimamål må brytes ned på bedrifts-, avdeling- og personnivå. Skal bedriften levere resultatene som andre snakker om, må arbeidet starte med at hver ansatt forstår sin rolle i det viktige arbeidet.

Vi mener det er økonomens rolle å ta glozzy power point presentasjoner om bedriftens klimasatsning ned til excel-arket og viser konkrete tall på klimaavtrykk, og bistå med forbedringer og nødvendig tiltak. Det være seg på innkjøp, reiser, valg av samarbeidspartner etc. Amesto Klimaregnskap løser dette.

VÅR ROLLE

Amesto har tatt samfunnsansvar i mange år. Ikke fordi vi har ønsket å vaske oss selv grønne, snarere fordi det er en tydelig sammenheng mellom økonomi, miljø og sosial verdiskapning.

Med Amesto Klimaregnskap er vårt mål å hjelpe våre kunder med nå ambisiøse mål og gjøre dem ettertraktet i sin bransje. Ved å levere på de lovpålagte kravene, skal vi gi innsikt og bidra til at bærekraft også kan gi vekst.

 

 

 

Regnskapsføreren, bærekraft og teknologi.

Regnskapsbransjen er i en stor omstilling, vi går fra å være regnskapsfører til forretningsrådgiver. Amesto AccountHouse leder an i denne omstillingen, og tjenestene innen klimaregnskap er et stjerneeksempel på dette.En regnskapsfører må vise frem nye ferdigheter som kreativitet, ha evnen til å forstå- og løse kundenes problem, sette fakta inn i en større sammenheng, og kommunisere innsikt ut på en forståelig måte

REGNSKAPSFØREREN

Regnskapsføreren sitter i førersetet på fakta, og har dermed en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til mer sirkulære og mindre ressurskrevende forretningsmodeller. Mange av svarene ligger allerede i økonomisystemet, og det vil derfor være naturlig at regnskapsfører strukturerer, dokumenterer og rapporterer i klimaregnskapet.

RAPPORTERE PÅ KLIMA

Regnskapsbransjen står også sammen i utviklingen av nye felles standarder for bærekraftrapportering for små og mellomstore bedrifter i Norden. Amesto støtter oppunder dette arbeidet. Vi vil sikre at kompetansen, prosessen og de teknologiske løsningene samsvarer med denne bransjestandarden. Samkjøringen mellom hva vi tilbyr og bransjestandarden gir våre kunder forspranget de behøver.

TEKNOLOGI

Det er menneskers vilje til endring, og kompetansen de tilegner seg, som sikrer at virksomheter lykkes med sine bærekraftmål. Smarte teknologi er forutsetningen for å hente ut fakta og innsikt på tvers av systemer. Tall og fakta i sanntid er drivstoffet for kontinuerlig utvikling, og klimaregnskapet skal være like sentralt i morgen som regnskapsrapporten er i dag.

DETTE ER AMESTO KLIMAREGNSKAP.

Våre tjenester på klimaregnskap.

Kvadratisk 466x466 windows-12mi25fTAmM-unsplash-1

Bistand til omstilling.

Innsikten og verktøyene som gjør at alle ansatte og funksjoner i bedriften kan gå fra gode intensjoner til stolte prestasjoner.

Kvadratisk 466x466 pexels-tima-miroshnichenko-5717202-1

En velfungerende løsning.

Klimaregnskap med sanntidsfakta integrert i virksomhetens styringsraporter. Rapportene er utarbeidet med nordiske bransjestandarder.

Helt aerlig8_466x466

Den smarteste teknologien.

Integrasjoner, roboter og smarte apper.

 
 
 

FYLL INN SKJEMA OG VI KONTAKTER DEG FOR EN PRAT OM KLIMAREGNSKAP

Leder og vil ta gode valg?

Trippel bunnlinje 5_466x466