<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Trippel bunnlinje 1 2120x670

TA INFORMERTE VALG

Klimaregnskap på 1-2-3.

Vi kalkulerer klimaavtrykket ditt på to uker. Alt du trenger å gjøre er å sende oss regnskapet ditt, så gjør vi resten.

 

INNSIKT FOR EN BEDRE FREMTID - For virksomheten din og for verden

Hva er et klimaregnskap og hva kan det brukes til?

Et klimaregnskap er en oversikt over klimautslippene til en virksomhet. Klimautslipp er klimagassene som slippes ut når noe produseres eller driftes. Et klimaregnskap vil synliggjøre virksomhets totale klimaavtrykk presentert som Co2-ekvivalenter.

Vi leverer klimaregnskap i henhold til den internasjonale gullstandarden som både FN, EU og Norges nasjonale klimaregnskap refererer til; Greenhouse Gas Protocol (GHG Protokollen).

Klimaregnskapet er kanskje den bærekrafts-KPIen som er mest etterspurt fra regulatorisk hold i disse dager – uavhengig av sektor. For mange virksomheter vil det derfor være prekært å kaste seg rundt og skaffe et klimaregnskap for å hevde seg i anbudsprosesser, få bedre lånebetingelser på næringslån, i dialog med investorer og i rekrutteringsøyemed.

Klimaregnskapet fungere også ypperlig som innsiktsgrunnlag i forbindelse med beslutninger som skal tas knyttet til klima – slik som energibesparende tiltak og brenselforbruk. Klimaregnskapet vil ikke fungere som et styringsverktøy på lik linje med en bærekraftsrapport, men det er en god start.

Vårt tilbud er designet for en nordisk forretningskultur der konsumentene er bærekraftsbevisste, ledere har utbredt sosial samvittighet og der jakten på bedre bærekraftige svar er blitt virkemiddelet for å sikre bedriftens eksistensgrunnlag inn i fremtiden.

fotprints-for-module_right
shutterstock_1114404095
Mobile_fotprints-for-module_diagonal

Vi har gjort veien til et ferdig klimaregnskap rask og enkel.

Alt vi trenger fra deg er tillatelse til å eksportere regnskapet ditt. Vårt digitale verktøy vil kalkulere ditt avtrykk basert på oppdaterte utslippsfaktorer. Med tall og data er du godt rustet til å finne effektive tiltak som gir mening fra et bedriftsøkonomisk perspektiv så vel som for planeten vår.

En digitalisert prosess

Et fullverdig klimaregnskap.

Vårt digitale verktøy gir deg oversikt over hvilke aktiviteter i din virksomhet som har mest utslipp. Det vil gi deg en pekepinn på hvilke tiltak du kan iverksette for å redusere klimaavtrykket. Med et solid datagrunnlag står virksomheten din bedre rustet til å ta informerte valg.

Klimaregnskapet blir presentert i scope 1, 2 og 3 – i henhold til GHG protokollen.

Scope 1:

Direkte utslipp fra utstyr som din virksomhet eier eller kontrollerer.

Utslipp fra for eksempel virksomhetens kjøretøy, drivstoffbruk i maskiner eller utslipp fra produksjonsprosesser (prosessering av materialer, betong, aluminium ol.)

Scope 2:

Indirekte utslipp fra innkjøpt energi.

Utslipp fra for eksempel bruk av elektrisitet eller fjernvarme

Scope 3:

Indirekte utslipp fra kjøp av andre varer og tjenester.

Utslipp knyttet til oppstrømsaktiviteter (kjøp av produkter og tjenester slik som flyreiser og andre transporttjenester) og nedstrømsaktiviteter (bruk og behandling av varer og tjenester som dere tilbyr andre slik som strømforbruk fra varer dere selger).

Scope 3 inneholder ofte de største klimagassutslippene.

Regnskapsføreren og klimaregnskapet.

Regnskapsbransjen er i omstilling – regnskapsføreren går fra å være regnskapsfører til å bli en rådgiver. Amesto AccountHouse leder an i omstillingen og med Amesto Footprint's klimaregnskapstjeneste er vi stjerneeksempelet på dette.

Regnskapsføreren har førstehåndsinnsikt når det kommer til de finansielle forholdene i en virksomhet. Regnskapsføreren sitter derfor i en unik posisjon til å innta rollen som næringslivets nærmeste eksterne rådgiver. Behovet for rådgivning har særlig kommet til syne når stadig flere virksomheter nå skal omstille seg i retning av mer sirkulære og mindre ressurskrevende forretningsmodeller.

Mange av svarene i klimaregnskapet ligger allerede i økonomisystemet. Det vil derfor være naturlig at regnskapsføren strukturerer, dokumenterer og rapporterer klimaregnskapet. Tall og fakta i sanntid er drivstoffet for kontinuerlig utvikling. Klimaregnskapet skal være like sentralt i morgen som regnskapsrapporten er i dag. Klimaregnskapet danner et signifikant grunnlag for å ta informerte beslutninger på strateginivå.

Regnskapsføreren kan regne hjem det grønne skiftet. Vi liker faktisk å gå så langt som å si at regnskapsføreren kan redde verden.

Mobile_fotprints-for-module_left
Mobile_fotprints-for-module_left
Mobile_fotprints-for-module_diagonal

FYLL INN SKJEMA OG VI KONTAKTER DEG FOR EN PRAT OM KLIMAREGNSKAP

Leder og vil ta gode valg?

IMG_0665_500_some