Bobestyrers samarbeidspartner.

Kontakt oss for en prat

En lønnstjeneste som avlaster bobestyrer.

I forbindelse med en konkurs er det mye å holde styr på. Bobestyrer kan sitte med mange ansatte som i løpet av kort tid skal ha utbetalt lønn i henhold til lønnsgarantiloven. Garantien omfatter forfalte krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold, herunder feriepenger, krav på arbeidsgiver for pensjon og tapt arbeidsvederlag, samt mulige renter og kostnader ved inndriving av slike krav. Garantien omfatter også kostnader som en arbeidstakerorganisasjon har i forbindelse med inndriving av en arbeidstakers krav. 

 

Vi blir bobestyrers samarbeidspartner

Hva inngår i tjenesten?

 

Hva vi gjør for advokatfirmaet

  • Behandling av dokumentasjon i samsvar med bobestyrers retningslinjer
  • Rapportere korrekt format til de riktige instanser til avtalte tidsfristen
  • Rapportoverføring

 

Advokaten sparer tid

  • Advokatfirma som tiltrer som bobestyrer slipper å ha et eget lønnssystem
  • Advokatfirmaet trenger ikke belaste egne ansatte
  • Vi sørger for back-up løsninger som kreves
  • Unngår overbelastning av interne lønnsmedarbeidere
  • Interne lønnsmedarbeidere slipper oppdatering på lover og regler
  • Sparer verdifull tid ved å la våre spesialister overta lønnsproduksjon og lovpålagte rapporteringer

Simplifying Business.

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg