<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Trippel bunnlinje 3 2120x670

NÅR DU TRENGER HJELP.

Lønnsberedskap - din backup på lønn.

Hjelp til lønnskjøring ved sykdom og andre uforutsette hendelser.

For bedrifter som kjører lønnen selv.

Hvem skal sørge for at de ansatte får lønn hvis sykdom rammer lønns- og regnskapsavdelingen din? Ikke hvem som helst kan overta denne rollen i bedriften, for her er det mye fagkompetanse som kreves.

Ikke alle bedrifter har ansatte som kan steppe inn og overta en jobb for en kollega, og for lønn- og HR-funksjonen kan det være spesielt ressurskrevende i disse tider. Vi gir deg med dette muligheten til å fokusere på de driftskritiske oppgavene i denne spesielle tiden.

Lover og regler innen fagfeltet endres og tilpasses kontinuerlig og fagkompetansen på lønn, HR og personal er viktigere enn noen gang.

Lønnsberedskap kan være hjelpen dere trenger nå. Dette er en tjeneste som reduserer sårbarheten i organisasjonen og sikrer at de ansatte får riktig lønn og hjelp til alle HR-spørsmål.På kort varsel kan våre fagfolk overta bedriftens lønnsproduksjon og løse en kritisk oppgave i en uforutsigbar tid.

LØNNSKONSULENT "ON CALL"

Lønnsberedskap er en tjeneste som gir din bedrift den tryggheten som er nødvendig, samt gir deg rask og kvalifisert hjelp i lønnsavdelingen. På denne måten sikrer du at de ansatte får riktig lønn til rett tid.

Med lønnsberedskap får du:

 • Fagperson som har jobbet med lønnsadministrasjon minimum 3 år
 • Raskt tilgang til alt av fagkunnskap rundt lønn og HR
 • En dedikert person som blir kjent med din bedrift
 • Alltid oppdatert på lover og regler 
 • Konsulenter med bred erfaring på ulike systemer

LØNNSBEREDSKAP NÅR KRISEN INNTREFFER

Dersom din lønnsansvarlig skulle bli syk tar en av våre lønnsrådgivere over jobben på kort varsel. Sammen utarbeider vi en bedredskapsplan for å sikre riktige tilganger og rutiner. Du bestemmer selv hvor lenge du har behov for vår bistand. Tjenesten har ingen oppsigelsestid. 

Vår fagperson kan bistå med: 

 • Lønnskjøring med faste transaksjoner
 • Lønn for timelønnede
 • Import av variabler fra ulike system
 • Rapportering til Altinn, SSB
 • Registrering av variable transaksjoner
 • Rapportering internt i bedriften

Hva med alle HR-spørsmål?

I pandemien var det mange bedrifter som opplevde å komme til kort på flere spørsmål fra sine medarbeidere. Ansatte hadde spørsmål rundt permitteringsregler, krav til omsorgslønn etc. Alle endringer som kom fra regjeringen måtte følges opp. Derfor så mange viktigheten av å ha en fagperson som kan trå til om bedriftens egen lønns- og HR ansvarlig skulle bli syk. Våre HR-tjenester inngår selvsagt i Lønnsberedskap.

Våre fagfolk til din tjeneste.

Våre fagfolk på lønn og HR står alltid klar til å hjelpe deg når krisen inntreffer. Vi har erfarne konsulenter som har jobbet med lønnsadministrasjon i mange år, som holder seg oppdatert på lovendringer, skatteregler og tariffer. 

Her kan du lese hvordan vår Senior manager på lønn, Vibeke Aasterud, hjelper kunder med lønnsberedskap når krisen inntreffer.

Klar for å effektivisere bedriftens lønnsfunksjon?

Vi kan hjelpe deg.