<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

2120_toa-heftiba-4xe-yVFJCvw-unsplash (2)

VI HÅNDTERER LØNNSGARANTI FOR BOSTYRER

Lønnsgarantiordningen.

Vi hjelper og avlaster advokater og bostyrer med å håndtering av lønnsgaranti i forbindelse med konkurser.  

Vi håndterer lønnsgaranti for bostyrer.

NAV Lønnsgaranti sørger for at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som arbeidstaker har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs. Amesto tilbyr nå advokater og bostyrere bistand med håndtering av lønnsgaranti.

Amesto avlaster bostyrer.

Amesto tar ansvar for alle oppgaver etter at boet er mottatt hos bostyrer. Vi vil administrere og produsere alle tjenester som omfattes av Lønnsgarantiordningen. Vi er den rådgivende- og utførende partner for bostyrer rundt Den statelige lønnsgarantiordningen. På denne måten trenger ikke advokatfirmaet å belaste egne ansatte. 

Honorar i henhold til fastsatte satser fra NAV.

Hva bostyrer må gjøre

 • Får tildelt konkursbo
 • Innhente ansattliste
 • Utsendelse av oppsigelser
 • Signering av bostyrer

hva amesto bidrar med

 • Henvendelse fra ansatte
 • Opprette lønnsklient
 • Mottak av søknader
 • Krav dokumenteres
 • Vurdering av hva det skal innstilles lønnsgaranti på

Hva amesto bidrar med

 • A-skjema bistand ved utfylling
 • B-liste
 • C-skjema
 • Utsendelse av boets innstilling til NAV
 • Brev til NAV-forvaltning
 • Motta vedtak fra NAV
Nature46_466x466

HVA AMESTO BIDRAR MED

 • Eventuell etter-dokumentasjon til NAV
 • Tilbakemelding fra NAV-forvaltning
 • Beregning trekk av dagpenger
 • Utbetaling og avregning
 • Betale skatt
 • Rapport til Altinn
Kvadratisk 466x466 pexels-polina-zimmerman-3747449-1

DU KAN SPARE MYE TID

Nå slipper du å tenke på det.

Advokatfirma som har bostyrer(e) slipper å ha et eget lønnssystem og sørge for back-up løsninger som måtte kreves. Samtidig unngår man overbelastning av interne lønnsmedarbeidere. Advokatfirmaet sparer rett og slett verdifull tid ved å la våre spesialister overta lønnsproduksjonen og lovpålagte rapporteringer.

Kompetanse.

Amesto har et eget team som har spesialisert seg på Lønnsgaranti og bistand til advokater og bostyrer. Vi har solid kunnskap, erfaring og tilpassede systemer som håndterer oppgavene. Våre kommunikasjonskanaler er effektive og sikre.

Boregnskap.

Vi utvider nå tjenesten på Lønnsgaranti til også å omfatte boregnskapet. Våre fagpersoner på regnskap og lønn vil være partner for bostyrer som kan bruke sine ressurser på andre områder.