Vi håndterer lønnsgaranti for bostyrer

Lønnsgarantiordningen.

Vi hjelper og avlaster advokater og bostyrer med å håndtering av lønnsgaranti i forbindelse med konkurser.  

Vi håndterer lønnsgaranti for bostyrer.

NAV Lønnsgaranti sørger for at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som arbeidstaker har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs. Amesto tilbyr nå advokater og bostyrere bistand med håndtering av lønnsgaranti.

Hva bostyrer må gjøre

 • Får tildelt konkursbo
 • Innhente ansattliste
 • Utsendelse av oppsigelser
 • Signering av bostyrer
 

Hva Amesto bidrar med

 • Henvendelse fra ansatte
 • Opprette lønnsklient
 • Mottak av søknader
 • Krav dokumenteres
 • Vurdering av hva det skal innstilles lønnsgaranti på

Hva Amesto bidrar med

 • A-skjema bistand ved utfylling
 • B-liste
 • C-skjema
 • Utsendelse av boets innstilling til NAV
 • Brev til NAV-forvaltning
 • Motta vedtak fra NAV
 

Hva Amesto bidrar med

 • Eventuell etter-dokumentasjon til NAV
 • Tilbakemelding fra NAV-forvaltning
 • Beregning trekk av dagpenger
 • Utbetaling og avregning
 • Betale skatt
 • Rapport til Altinn

Du kan spare mye tid

Nå slipper du å tenke på

Advokatfirma som har bostyrer(e) slipper å ha et eget lønnssystem og sørge for back-up løsninger som måtte kreves. Samtidig unngår man overbelastning av interne lønnsmedarbeidere. Advokatfirmaet sparer rett og slett verdifull tid ved å la våre spesialister overta lønnsproduksjonen og lovpålagte rapporteringer.

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg