Klaveness Marine

Klaveness Marine.

samarbeidspartner med kompetanse på økonomisk eiendomsforvaltning.

Som familieeid investeringsselskap med portefølje på over 4 milliarder kroner, så Klaveness Marine behov for en samarbeidspartner med kompetanse på økonomisk eiendomsforvaltning, Xledger og erfaring med volumkunder i eiendomssektoren. Med et gjensidig stort fokus på digitalisering og teknologi så de raskt at Amesto Accounthouse ville være en god match for deres virksomhet.

 

Team med fagressurser og fagkompetanse.

- Amesto Accounthouse er en solid og stor aktør, som ikke bare gir oss de riktige verktøyene, men også trygghet, kunnskap og oppfølging i den økonomiske hverdagen. Bedrifter som oss, med store og komplekse systemer og strukturer, er avhengig av rett kompetanse og erfaring, for å sikre regnskapsmessige prosesser. Dette sier Asgeir Elvebakk, Økonomisjef i Klaveness Marine.

-Implementeringen mot Accounthouse gikk smidig, og det gikk ikke lang tid før vi var trygge på at vi hadde valgt rett partner. I kontraktsmøter er det jo ikke alltid man ser omfanget av et samarbeid og hva det bør inneholde, men med mindre justeringer underveis kunne vi etter første året konstatere at de avtalte ressurser og oppgaver var implementert og levert, som bestilt.

Kjappe på ballen.

- Amesto Accounthouse er alltid kjappe på ballen, tilpasser seg raskt og har en ydmykhet jeg selv setter stor pris på. Med et stort og tilgjengelig team, har vi alltid mulighet til å trekke på fagressurser og fagkompetanse. Dette gir oss redusert sårbarhet, kontra om vi skulle valgt en mindre regnskapspartner, fortsetter Elvbakk.

Eksperter på Xledger.

- I tillegg er Accounthouse eksperter på det skybaserte systemet Xledger, som også var en avgjørende faktor for oss. Økonomiprosessene blir mer effektive og systemet viser god fleksibilitet. Xledger er enkelt og intuitivt å bruke, samtidig som det er lett å utføre korreksjoner ved feil. Økonomiavdelingen bruker nå mye mindre tid på rutinearbeid, og kan bruke mer tid på verdiskapende arbeid.

Vi får effektiviserings- og inntjeningsgevinst.

Som spesialister på økonomi, regnskap og eiendomsforvaltning, har vi tro på at Amesto Accounthouse evner å levere tjenester med solid effektiviserings- og inntjeningsgevinst. Vi har under vårt samarbeid med Amesto AccountHouse opplevd en effektivisert håndtering av våre regnskap, og ser konturene av store kostnadsbesparelser. Med effektive systemløsninger, riktig kunnskap og et godt øye for eiendom, har vi troen på at store ting kan skje, og vi gleder oss til å samarbeide videre inn i fremtiden, avslutter Asgeir Elvebakk, Økonomisjef i Klaveness Marine.

Klaveness Marine.

Klaveness Marine er et norsk familieeid investeringsselskap. Deres investeringene inkluderer direkte og aktivt eierskap av selskaper innen shipping & offshore, eiendom og cleantech.

For Klaveness Marine leverer vi innovative tjenester innen regnskap som har gjort at de kan konsentrere seg i enda større grad om sin kjernevirksomhet.

Les mer om Klaveness Marine

 

 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg