<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Effektiv lønn- og regnskapsleveranse.

SÅ ETTER EN PARTNER MED STERK KOMPETANSE BÅDE PÅ FAGET OG PÅ TEKNISKE LØSNINGER.

Chilimobil.

Da Chilimobil så etter en samarbeidspartner for regnskaps- og lønnsfunksjon hadde de klare rammer for hva som var viktig. De ønsket en partner med sterk kompetanse både på faget og på tekniske løsninger. Så etter en totalvurdering valgte de Amesto AccountHouse i 2018.

VI TOK EN PRAT MED CHILIMOBIL.

Effektive lønn- og regnskapsleveranse.

Vi har tatt en prat med økonomidirektør, Andreas Røer, i Chilimobil om deres erfaring med regnskaps- og lønnstjenesten fra oss i Amesto AccountHouse.

«I Chillimobil er vi opptatt av at de tekniske løsningene skal være effektive og brukervennlige, og her har fagpersonene i Amesto virkelig møtt oss. De har et godt utvalg av løsninger og systemer, og er opptatt av digitalisering og automatisering,» sier Røer.

I det daglige samarbeider opplever Chilimobil at kontaktpersonene som fremoverlente og løsningsorienterte, og de ansatte i Amesto har et ekte ønske om å gjøre best mulig jobb. Det trekkes også frem deres smidighet og hvordan de effektiv løser utfordrende oppgaver. Det er travle dager i Chilimobil og derfor viktig at ting flyter godt med deres ulike samarbeidspartnere.

I Chillimobil er vi opptatt av fagkompetanse og god kundeopplevelse i alle ledd, det er erfaringen Roer også har med Amesto AccountHouse. At de ansatte alltid er oppdaterte på sitt fag og at det kan trekkes på flere ressurser i organisasjonen ved behov er også avgjørende for et godt samarbeid.

«Jeg får inntrykk av at de legger vekt på opplæring og kompetanse i Amesto AccountHouse, og at de har evnen til å tiltrekke seg bra folk er viktig for kvaliteten på tjenesten vi betaler for», avslutter Røer.

Heading subtext

Norskeid mobilselskap.

Chilimobil AS er et norsk-eid mobilselskap med hovedkontor i Bergen, grunnlagt i 2011. Chilimobil har som mål å utfordre de andre statseide teleselskapene Telia Norge og Telenor.