<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Property2_2120x670

KLAVENESS MARINE

Samarbeidspartner med kompetanse på økonomisk eiendomsforvaltning.

Som familieeid investeringsselskap med portefølje på over 4 milliarder kroner, så Klaveness Marine behov for en samarbeidspartner med kompetanse på økonomisk eiendomsforvaltning, Xledger og erfaring med volumkunder i eiendomssektoren. Med et gjensidig stort fokus på digitalisering og teknologi så de raskt at Amesto Accounthouse ville være en god match for deres virksomhet.

Et samarbeid for fremtiden.

Med effektive systemløsninger, riktig kunnskap og et godt øye for eiendom, har vi troen på at store ting kan skje, og vi gleder oss til å samarbeide videre inn i fremtiden, sier den meget godt fornøyde økonomisjefen i Klaveness Marine, Asgeir Elvebakk.

Asgeir Elvebakk, Økonomisjef, Klaveness Marine

Asgeir Elvebakk_KLaveness_466_466

Asgeir Elvebakk

Økonomisjef, Klaveness Marine

Fagressurser

Vi opplever Amesto som en solid og stor aktør, som ikke bare gir oss de riktige verktøyene, men også trygghet, kunnskap og oppfølging i den økonomiske hverdagen. Bedrifter som oss, med store og komplekse systemer og strukturer, er avhengig av rett kompetanse og erfaring, for å sikre regnskapsmessige prosesser, sier Asgeir Elvebakk.

Implementering

Implementeringen mot Accounthouse gikk smidig, og det gikk ikke lang tid før vi var trygge på at vi hadde valgt rett partner. I kontraktsmøter er det jo ikke alltid man ser omfanget av et samarbeid og hva det bør inneholde, men med mindre justeringer underveis kunne vi etter første året konstatere at de avtalte ressurser og oppgaver var implementert og levert, som bestilt.

Kjappe på ballen

Alltid kjappe på ballen, tilpasser seg raskt og har en ydmykhet jeg selv setter stor pris på. Med et stort og tilgjengelig team, har vi alltid mulighet til å trekke på fagressurser og fagkompetanse. Dette gir oss redusert sårbarhet, kontra om vi skulle valgt en mindre regnskapspartner, fortsetter Elvebakk

EKSPERTER PÅ XLEDGER

En avgjørende faktor for oss var at Amesto AccountHouse er fageksperter på det skybaserte systemet Xledger. Økonomiprosessene blir mer effektive og systemet viser god fleksibilitet. Xledger er enkelt og intuitivt å bruke, samtidig som det er lett å utføre korreksjoner ved feil. Økonomiavdelingen bruker nå mye mindre tid på rutinearbeid, og kan bruke mer tid på verdiskapende arbeid.

EFFEKTIVISERING

Som spesialister på økonomi, regnskap og eiendomsforvaltning, leverer Amesto Accounthouse tjenester med solid effektiviserings- og inntjeningsgevinst. Under samarbeid har vi opplevd en effektivisert håndtering av våre regnskap, og ser konturene av store kostnadsbesparelser.

Riktig kunnskap

Med effektive systemløsninger, riktig kunnskap og et godt øye for eiendom, har vi troen på at store ting kan skje, og vi gleder oss til å samarbeide videre inn i fremtiden, avslutter Asgeir Elvebakk, Økonomisjef i Klaveness Marine.

Klaveness Marine.

Klaveness Marine er et norsk familieeid investeringsselskap. Deres investeringene inkluderer direkte og aktivt eierskap av selskaper innen shipping & offshore, eiendom og cleantech.

For Klaveness Marine leverer vi innovative tjenester innen regnskap som har gjort at de kan konsentrere seg i enda større grad om sin kjernevirksomhet.

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon??

Ta kontakt, så hjelper vi deg!