<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

technology106_885x466

I rollen som vår lønningssjef har Amesto levert over forventning.

LEVERANSE AV REGNSKAP OG LØNN TIL MØLLER MOBILITY GROUP

Møller Synergi.

Møller Mobility Groups kjernevirksomhet er import, salg og service av de sterke merkevarene Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. Konsernet har også en betydelig eiendomsportefølje. Møller Mobility Group har i dag over 4200 medarbeidere og 750 000 kunder som betjenes av til sammen 67 forhandlere i Norge, Sverige og Baltikum.

Møller Synergi AS er en intern tjenesteleverandør innen regnskap og lønn og har om lag 40 medarbeidere, organisert i fire regnskapsteam og ett lønnsteam. Selskapet leverer tjenester til Møller Bil forhandlere i Norge, til importør og til eiendoms- og holdingselskaper i konsernet.

Et effektivt samarbeid.

«Jeg vil absolutt anbefale Amesto AccountHouse Drammen til andre. Vi har sett en profesjonalitet, en fagkunnskap og en evne til å sette seg inn i vår organisasjon og våre rutiner som har vært imponerende», sier Marianne Schumann, daglig leder i Møller Synergi.

Møller Synergi hadde behov for å få raskt hjelp i sitt lønnsteam og vurderte i den forbindelse flere samarbeidspartnere. De mente at Amesto AccountHouse Drammen fremsto som en profesjonell samarbeidspartner som kunne levere tjenesten de etterspurte.

"Amesto har bistått oss med ledelse av vårt lønnsteam, samt med beregning av lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-melding og arbeidsgiveravgift. Vårt lønnsteam består av fem lønnsmedarbeidere i tillegg til lønningssjef", fortsetter Schumann.

Spesielt opplevde Møller Synergi at lønningssjef og senior lønnsmedarbeider fra Amesto hadde stor fagkunnskap innen lønnsfaget, samtidig som at samarbeidet fungerte veldig bra. Samarbeidet mellom ansatte i Møller Synergi og Amesto var strålende og alle arbeidsoppgavene ble ivaretatt og håndtert på en veldig god måte. 

Marianne Schumann trekker frem at samarbeidet var effektiv, og spesielt i rollen som lønningssjef fikk de hjelp med en leveranse godt over forventning.

Solid kunnskap innen lønnsfaget.

"Jeg vil absolutt anbefale Amesto til andre. Vi har sett en profesjonalitet, en fagkunnskap og en evne til å sette seg inn i vår organisasjon og våre rutiner som har vært imponerende", sier daglig leder Møller Synergi, Marianne Schumann.