<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Byggning til NHO

NHO

NHO valgte norskutviklet teknologi.

Da Næringslivets Hovedorganisasjon vurderte å outsource regnskap og lønn, kontaktet økonomisjef i NHO, Arne Braathen Thyholdt, blant annet Amesto AccountHouse og direktør for forretningsutvikling, Petter Buran.
- Det var tydelig at NHOs økonomistab visste hva de gjorde, de er jo selv en tungvekter som samarbeider med en rekke andre store og viktige aktører i næringslivet. De er utrolig dyktige, og er virkelig en god match for oss, forteller Buran.

Et samarbeid for fremtiden.

- Vi valgte Amesto fordi de presenterte en god mix av ny teknologi, et solid leveranseapparat, og en fornuftig prismodell. Bruk av skyløsningen Xledger i kombinasjon med Semine var en spennende og banebrytende løsning. Det var også en klar fordel for Amesto at de representerer norske eiere og hovedsakelig tilbyr norskutviklet teknologi. Som organisasjon er vi opptatt av å ta i bruk ny teknologi for å kunne automatisere og bli mer effektiv.

Arne Braathen Thyholdt, Økonomisjef,NHO

Arne Braathen Thyholdt

Økonomisjef,NHO

IMPLEMENTERING

Frem til outsourcingen trådte i kraft jobbet NHO på eldre systemer som de driftet selv. En viktig fordel ved å gå til skyen, er at risikoen for sikkerhetsbrudd og tapte data reduseres betraktelig.

– For oss var også systemintegrasjon et viktig aspekt fra starten av. Amesto sin egen integrasjonsmotor, ConnectMyApps, ble dermed et vesentlig element tidlig i prosjektet, sier Arne Braathen Thyholdt i NHO.

Hele 130 juridiske enheter skulle så implementeres. Dette skjedde i tre puljer, hvor to enheter var på plass 1. juli 2019. Omtrent 60 enheter ble klare 1. september, og de resterende 70 enhetene var flyttet over 1. november.

REGNSKAPSROBOT OG ERP-SYSTEM AV NORSK OPPHAV

SEMINE er en norsk start-up, hvor deres regnskapsrobot bruker en kombinasjon av kunstig intelligens, robotteknologi og maskinlæring. Amesto har selv vært med på utviklingen, sett fra byrå-siden.

Regnskapsroboten mottar, validerer og konterer inngående faktura på en svært effektiv måte, og bidrar i neste runde til råd og anbefalinger basert på innsikt og prediksjon. Med et svært godt brukergrensesnitt, er den tilgjengelig på web og mobile enheter.

Ved bruk av SEMINE får NHO effektivisert hele fakturaprosessen. SEMINE er banebrytende med tanke på hva hun er i stand til å lese på en faktura. I tillegg til å fange opp detaljert fakturainformasjon på linjenivå, foreslår hun kontering også på flere dimensjoner. Deretter sendes fakturaen automatisk på flyt for godkjenning, før overføring til ERP-systemet xledger, forklarer Buran.

Amesto er systemforhandler både av xledger og Semine, og valgte å anbefale disse løsningene til NHO.

– Alle inngående fakturaer fra SEMINE går til Xledger, hvor vi gjør resten av regnskapsjobben. Med Xledger er det enkelt å gjøre dataene tilgjengelig for ledere og andre interessenter, i form av rapporter, sier Buran.

Løsningen er også helintegrert med bank, slik at man får full oversikt over likviditet og kan sørge for gode rapporter på konsernnivå.

– Ikke minst betyr denne innrettingen at alt ansvar hviler på oss og på våre løsninger i Amesto. Et vesentlig aspekt ved outsourcing, er jo i mange tilfeller også drift av systemer, fortsetter Buran.

VIKTIG MED NORSK TEKNOLOGI.

NHO valgte regnskapsroboten Semine.

I forkant av prosessen med Amesto AccountHouse var NHO i møte med gründerne bak SEMINE. De syntes teknologien var veldig interessant, og siden Amesto foreløpig er det eneste økonomihuset som tilbyr Semine var valget enkelt.

 – At Amesto har eierandeler i selskapet som utvikler SEMINE, vitner om et modig og teknologitungt selskap som tør å satse på norsk gründervirksomhet og innovasjon. Det står i god stil til våre verdier, sier Maria Dahlstrøm, Direktør Virksomhetsstyring NHO.

Derfor valgte NHO Amesto.

modig og teknologitungt selskap

Både bransjefokus og satsningsområder spilte inn på arbeidsgiverorganisasjonen NHO sitt valg av samarbeidspartner.

– At Amesto har eierandeler i Semine AS, gründerselskapet som utvikler SEMINE, vitner om et modig og teknologitungt selskap som tør satse på norsk gründervirksomhet og innovasjon. Det står i god stil til våre verdier, sier Maria Dahlstrøm, direktør Virksomhetsstyring i NHO.

I tillegg til teknologi og systemer, så NHO svært positivt på at Amesto er norsk og familieeid. Også kompetanse var viktig for NHO, for drift av deres kaliber er utfordrende.

– Det kreves gode ressurser å holde seg oppdatert på alle viktige fagområder, inkludert økonomi og regnskap, IT, teknologi og innovasjon. Amestos økonomiske og teknologiske ekspertkompetanse spilte inn på valget, sier Dahlstrøm.

Ikke minst var integrasjoner et nøkkelargument. NHO hadde behov for å integrere løsninger innen både fakturering, HR og lønn med Amesto sine løsninger.

ConnectMyApps

– Dette løste vi ved å ta i bruk integrasjonsplattformen ConnectMyApps, et datterselskap av Amesto AccountHouse. Denne lar deg synkronisere data mellom virksomhetens ulike applikasjoner, forteller Buran.

Et halvt år etter oppstart har NHO endret alle rutiner for bilagshåndtering, lønn og reiseregninger, samt rapportering. Nesten 1000 ansatte fra NHO har vært involvert i prosjektet, hvor systemet for fakturaflyt og godkjenninger er byttet ut. Rutiner og ansvar er endret på mange områder, og økonomisystemet overfor controllere og ledere er byttet ut. I tillegg ligger ansvaret for eiendomsforvaltningen av NHO Eiendom nå hos Amesto.

Buran forteller at NHO forstod hva Amesto AccountHouse behøvde for å sørge for en best mulig start. – Dette faktumet gjør selvsagt vårt arbeid enklere. Ikke minst har de flotte medarbeidere, nok ressurser og god gjennomføringsevne. For oss er NHO virkelig en drømmekunde, roser Buran.

Fremtidens lønn og regnskap.

Vi skal skape muligheter, ikke peke på begrensinger. Vi skal ønske ny teknologi velkommen. Vi skal endre oss! Ta deg tid til å lese vår håndbok om tar for seg fremtidens lønn og regnskap - slik vi ser den!

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!