<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash 1920x607

Norsk Fysioterapeutforbund effektiviserte økonomifunksjonen.

Norsk Fysioterapeutforbund har et fast team med regnskapsførere og lønnsmedarbeidere som bistår de med lønnskjøring, regnskap, årsregnskap og rapportering

Norsk Fysioterapeutforbund effektiviserte sin økonomifunksjon.

Forbundets regnskapssjef, Karoline Kyhring Moberget, er veldig fornøyd med at de outsourcet forbundets regnskap og lønn. Og ikke minst det å ha tilgang til all fagkompetansen hos Amesto er gull verd for Moberget.

Karoline Kyhring Moberget, Regnskapssjef

Karoline Kyhring Moberget_400

Karoline Kyhring Moberget

Regnskapssjef

All fagkompetansen samlet på en plass.

Et av Norsk Fysioterapeutforbunds formål er å fremme kvalitet og høy etisk standard i videreutdanning av fysioterapeuter, samt og styrke rammevilkårene til sine medlemmer. De er opptatt av kvalitet i alle ledd, også når det kommer til administrative oppgaver som regnskap og lønn. Derfor var det viktig med god fagkompetanse og effektivitet på faste kontaktpersoner når de valgte leverandør på system, regnskaps- og lønnstjenester.

Norsk Fysioterapeutforbund har 40 faste ansatte og totalt har de fem medarbeidere som jobber med medlemsregister og økonomi. Tidlig i 2020 så de behovet for å knytte til seg en partner på regnskap, lønn og system for å kunne effektivisere økonomifunksjonen i forbundet ytterligere.

I tillegg til at vi søkte litt rundt fikk jeg anbefalt Amesto AccountHouse som partner på økonomitjenester av en tidligere kollega. Vi ønsket et økonomihus som hadde all ekspertise samlet på et sted, uansett om det gjaldt regnskap, moms, lønn eller økonomisystem. Vi hadde flere aktuelle kandidater på blokka, men Amesto AccountHouse kom raskt på ballen, og vi fikk et solid inntrykk i første presentasjon og møte, sier Karoline K Moberget, Regnskapssjef i Norges Fysioterapeutforbund.

Norsk Fysioterapeutforbund er godt fornøyd med samarbeidet, som startet våren 2020, og ikke minst med teamet som de jobber tett med.

- Våre faste fagpersoner i Amesto AccountHouse svarer raskt og er veldig effektive, sier Moberget. Og jeg vil trekke frem fagkompetansen de besitter. At jeg får hurtige tilbakemeldinger på mine spørsmål om f.eks. merverdiavgift er nyttig for meg når jeg trenger svar der og da, fortsetter hun.

EFFEKTIVISERTE ØKONOMIFUNKSJONEN TIL NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Norsk Fysioterapeutforbund har et fast team med regnskapsførere og lønnsmedarbeidere som bistår de med lønnskjøring, regnskap, årsregnskap og rapportering. Amesto AccountHouse har også hjulpet Norsk Fysioterapeutforbund i tunge prosjekter innen effektivisering av forbundets økonomifunksjon. Og her ser Regnskapssjef Moberget verdien av å ha en partner som er god på system, i Norsk Fysioterapeutforbund sitt tilfelle gjelder det Visma Global. – Teamlederen som har håndtert prosjektene fra Amesto AccountHouse sin side har vært løsningsorientert og god på samarbeid. Det har vært gull verdt for oss, sier en fornøyd Regnskapssjef.

- Det er ingen tvil om at det har frigitt tid å sette ut regnskap og lønn til en ekstern part. Og i en overgangsfase da Norsk Fysioterapeutforbund stod uten regnskapssjef, var det veldig trygt å ha Amesto AccountHouse som regnskaps- og lønnspartner, avslutter Regnskapssjefen Karoline Moberget.

Simplifying Business

Trenger du også hjelp til å forenkle forretningsdriften?