<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Troland Lakseoppdrett fikk Accounthouse på outsourcingskroken!

- Da vi skulle velge partner på lønn og regnskap var det viktig for oss å velge en partner med bransjekunnskap om oppdrett, spesielt mtp samlokalisering.

Ole Morten Troland, Deleier Troland Lakseoppdrett

20190512_115730_edited1

Ole Morten Troland

Deleier Troland Lakseoppdrett

Ønsket en partner med erfaring fra sjømatnæringen

På lik linje med Amesto er Troland Lakseoppdratt en familiebedrift med ambisjoner om å jobbe for både profitt og planet. Troland har siden 1980 jobbet for å sikre kompetanse og engasjement til oppdrettsnæringen, har tette bånd til fiskerinæringen, og jobber for ideen om at de ulike havnæringene kan leve side om side med hverandre, uten å jobbe mot hverandres interesser.


I dag jobber 3 personer med adminstrasjon, lønn og regnskap i Troland og det kan klart bli mye jobb i perioder. Effektiv lønns- og regnskapshåndtering er med andre ord viktig for å drifte selskapet på en god måte.

- Da vi skulle velge partner på lønn og faktura var det viktig for oss å velge en partner med bransjekunnskap om oppdrett, spesielt med tanke på samlokalisering. Vi så Amesto som en trygg og god partner med tanke på størrelse, bredde og bransjekompetanse, sier Ole Morten Troland. Han er deleier i Troland Lakseoppdrett.

Troland har brukt overgangstiden på å bli kjent med ny regnskapspartner, og få strømlinjeformet nye rutiner. I dag opplever de et stabilt kundeforhold og setter spesielt pris på nærhet til kontaktperson, da de forholder seg til et av Amesto Accounthouse sine lokalkontorer.

Når det kommer til system og effektivisering bruker Troland Poweroffice Go, som bidrar til å forenkle deres bilagsflyt. Sammen med Amesto jobber de for å utvikle tilpassede rapporter for å oppnå bedre kostnadskontroll, med spesielt fokus på produksjonskostnader, og dermed effektivisere drift og bunnlinje. De ser dessuten at de nå kan få frigjort mer tid til kjernevirksomheten.

- Amesto har vært med på reisen i forhold til vår utvikling av samdriftsregnskap og indre selskap.

Denne jobben medfører tett kontakt mellom Amesto og Revisor og vi tror dette har vært lærerikt for alle parter, sier Ole Morten.

Her kan du lese mer om Troland Lakseoppdrett og deres historie.

Troland setter stor pris på sjømatsatsningen til og ser frem til å skape flere gode synergieffekter i fremtiden.

Simplifying Business

Trenger du også hjelp til å forenkle forretningsdriften?