<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Property9_2120x670

Union ønsket en totalleverandør på regnskap, eiendomsforvaltning, lønn og skatt.

 

Viktig med rett samarbeidspartner.

– Amesto AccountHouse har bidratt til å få gode rutiner på rapportering som har medført at vi kan rapportere både årsregnskap og kvartalsvis VEK til våre investorer vesentlig raskere enn hva vi har klart tidligere.

Likeledes har de bygget opp en konsernmodell for 100 selskaper der driftsrapportering med måling mot budsjett pr kvartal, pr år og mot faktiske tall tidligere år, inngår i modellen. Amesto leverer kompetente og effektive team på konvertering, implementering og er i forkant i forhold til optimalisering av systemer og effektiv drift" Lars Even Moe, Partner Union Eiendomskapital.

En av UNION Eiendomskapitals viktigste områder er utvikling og forvaltning av Storebrand Eiendomsfond. Det består av 62 eiendommer, organisert som selvstendige selskaper. UNION hadde allerede outsourcet den løpende forvaltning og regnskapsproduksjon. Nå ønsket de en partner som kunne automatisere alle økonomiprosessene og bringe UNION fra å jobbe manuelt til å jobbe 100% digitalt.

Amesto har den økonomiske forvaltningen og regnskapsførselen for en betydelig portefølje eiendommer. Denne erfaringen gjorde at UNION valgte Amesto. UNION trengte en ny driftsløsning. Amesto tok utfordringen og i løpet av få uker designet de en ny fulldigitalisert løsning. Denne var basert på systemer Amesto allerede hadde i sin produksjon – satt sammen på en ny måte.

I løpet av en måned satte Amesto løsningen i produksjon og tok over all løpende forvaltning og regnskapsproduksjon. Dette skjedde parallelt med årsoppgjøret og skulle håndteres samtidig med den løpende regnskapsføringen.

UNION iverksatte samarbeidet uten et langt forprosjekt. Hovedårsaken til dette var den tillit som var etablert mellom partene, og den holdning Amesto stod for gjennom å ta utfordringene som oppstod - løpende, uansett årsak. I tillegg var det viktig at partneren var ledende i sin bransje, hadde fornøyde kunder, var en partner som ledet prosessen for å fulldigitalisere fagområdet i markedet, og hadde tilhørende webløsninger. Det viktigste var at de hadde de mest krevende og profesjonelle kundene i markedet, noe som gjorde Amesto i stand til å møte slike utfordringer. Valget handlet mye om kulturell match og om felles verdier som bærere av samarbeidet.

Dette er Union.

Union har siden 1984 skapt verdier i eiendom. Med sine spesialister leverer de tjenester innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse.

Med sine nærmer 60 ansatte har de som målsetning å være den mest attraktive arbeidsplassen innen næringseiendom i Norge. I  Eiendomsbarometerets Merkevarerapport for 2022 vant de i kategorien for beste arbeidsplass.  

 

Partner Lars Even Moe i Union vil gi følgende råd:

Avtalen

Lag en avtale som er forretningsmessig fornuftig for begge parter. – Leverandøren skal også tjene penger, ellers vil dette ikke være en del av leverandørens langsiktige strategi, og selskapet vil ikke være i stand til å fortsette å være ledende på tjenesteutviklingen som kommer kunden til gode.

Tett på

Velg en partner etter hode og hjerte. Partneren skal tilfredsstille alle profesjonelle krav, men de ansatte skal jobbe sammen daglig i flere år. Det må fungere på det menneskelige plan, og det er en klar fordel dersom kunde og leverandør trives med å jobbe sammen.

Løsningsorientert

Gjennomsiktighet i avtalen og i det løpende samarbeidet. Begge parter må være trygge på at den annen part har rett kompetanse, at utfordringer løses, ikke problematiseres, og at man er 100 % løsningsorientert.

Fleksibilitet

Avtalen og partnerskapet må inneholde fleksibilitet. Kunden utvikler seg løpende og behovene endrer seg over tid.

Teknologi

Finn en partner som stadig forbedrer ”beste praksis”, som jobber løpende med å ta i bruk ny teknologi for ytterligere å digitalisere arbeidsprosessene, og som gir kunden del av de effektiviserings-gevinster som oppnås.

Support

Velg en partner som er tilgjengelig. Rådgivere som gir deg support både på fag, system og teknologi er fordelaktig.