Union

Union.

Viktig med rett samarbeidspartner.

– Amesto AccountHouse har bidratt til å få gode rutiner på rapportering som har medført at vi kan rapportere både årsregnskap og kvartalsvis VEK til våre investorer vesentlig raskere enn hva vi har klart tidligere.
 

Likeledes har de bygget opp en konsernmodell for 100 selskaper der driftsrapportering med måling mot budsjett pr kvartal, pr år og mot faktiske tall tidligere år, inngår i modellen. Amesto leverer kompetente og effektive team på konvertering, implementering og er i forkant i forhold til optimalisering av systemer og effektiv drift" Lars Even Moe, Partner Union Eiendomskapital.

En av UNION Eiendomskapitals viktigste områder er utvikling og forvaltning av Storebrand Eiendomsfond. Det består av 62 eiendommer, organisert som selvstendige selskaper. UNION hadde allerede outsourcet den løpende forvaltning og regnskapsproduksjon. Nå ønsket de en partner som kunne automatisere alle økonomiprosessene og bringe UNION fra å jobbe manuelt til å jobbe 100% digitalt.

Amesto har den økonomiske forvaltningen og regnskapsførselen for en betydelig portefølje eiendommer. Denne erfaringen gjorde at UNION valgte Amesto. UNION trengte en ny driftsløsning. Amesto tok utfordringen og i løpet av få uker designet de en ny fulldigitalisert løsning. Denne var basert på systemer Amesto allerede hadde i sin produksjon – satt sammen på en ny måte.

I løpet av en måned satte Amesto løsningen i produksjon og tok over all løpende forvaltning og regnskapsproduksjon. Dette skjedde parallelt med årsoppgjøret og skulle håndteres samtidig med den løpende regnskapsføringen.

UNION iverksatte samarbeidet uten et langt forprosjekt. Hovedårsaken til dette var den tillit som var etablert mellom partene, og den holdning Amesto stod for gjennom å ta utfordringene som oppstod - løpende, uansett årsak. I tillegg var det viktig at partneren var ledende i sin bransje, hadde fornøyde kunder, var en partner som ledet prosessen for å fulldigitalisere fagområdet i markedet, og hadde tilhørende webløsninger. Det viktigste var at de hadde de mest krevende og profesjonelle kundene i markedet, noe som gjorde Amesto i stand til å møte slike utfordringer. Valget handlet mye om kulturell match og om felles verdier som bærere av samarbeidet.

Partner Lars Even Moe i UNION vil gi følgende råd:

  • Lag en avtale som er forretningsmessig fornuftig for begge parter. 
    – Leverandøren skal også tjene penger, ellers vil dette ikke være en del av leverandørens langsiktige strategi, og selskapet vil ikke være i stand til å fortsette å være ledende på tjenesteutviklingen som kommer kunden til gode.
  • Velg en partner etter hode og hjerte. Partneren skal tilfredsstille alle profesjonelle krav, men de ansatte skal jobbe sammen daglig i flere år. Det må fungere på det menneskelige plan, og det er en klar fordel dersom kunde og leverandør trives med å jobbe sammen.
  • Gjennomsiktighet i avtalen og i det løpende samarbeidet. Begge parter må være trygge på at den annen part har rett kompetanse, at utfordringer løses, ikke problematiseres, og at man er 100 % løsningsorientert.
  • Finn en partner som stadig forbedrer ”beste praksis”, som jobber løpende med å ta i bruk ny teknologi for ytterligere å digitalisere arbeidsprosessene, og som gir kunden del av de effektiviserings-gevinster som oppnås.
  • Avtalen og partnerskapet må inneholde fleksibilitet. Kunden utvikler seg løpende og behovene endrer seg over tid.

 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg