Økonomistyring tilpasset spesifikke selskapsformer.

Regnskap og lønn for organisasjoner og stiftelser.

Amesto har over flere år opparbeidet en stor kundebase og bygget et eget kompetansemiljø for å levere tjenester spesifikt til kunder som opererer under selskapsformene organisasjon, legat, stiftelse, forening og forbund (ideelle, frivillige, interesse, etc).

I tillegg til å være din rådgiver på økonomi, lønn og HR, er vi din sparringspartner på automatisering og digitalisering. Vi kan bistå din organisasjon med å iverksette effektivitetstiltak og gjøre nødvendige besparelser.

Leder i en organisasjon eller en forening?

La oss ta en prat.

Vi inviterer deg til en uforpliktet gjennomgang hvor temaet er god økonomistyring drevet på et effektiv måte.

 

Kontakt oss i dag.

Kjennertegner dette helt eller delvis bildet i din økonomiavdeling?

• Mange oppgaver er avhengig av enkeltpersoner – man opplever å være sårbar ved fravær, teknologisk og faglig utvikling og skalerbarhet ved endringer i arbeidsmengde?

• Mange oppgaver kunne vært helt eller delvis automatisert? Mange manuelle prosesser?

• Dagens system og rutiner for medlemsregisteret bør evalueres?• Opplever mangel på styringsinformasjon; det kan være behov for å revurdere oppsett og strukturer på områder som kontoplan, avdeling, artikler og prosjekter for å sikre god styringsinformasjon, og tilgjengeliggjøre for aktuelle brukere på en brukervennlig måte?

 

La oss ta en uforpliktende prat

En partner for fremtiden.

NHO valgte Amesto.

NHO er ikke i tvil om de har valgt den riktige partneren i Amesto AccountHouse. At Amesto er en norskeid bedrift som bruker norskutviklet teknologi var et viktig kvalitetsstempel for NHO.

 

 

Spesialister mot foreninger og organisasjoner.

Noen av våre kunder.

Her er et lite utvalg av kundene vi har innen organisasjon, foreninger og stiftelser. Vi tilpasser våre tjenester etter kundens ønske, om det er behov for lønnskjøring, økonomisk rådgiving eller regnskap. 

La oss ta en prat