<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner priscilla-du-preez-mKJUoZPy70I-unsplash 1920x1080

Rådgiving og regnskap til foreninger, stiftelser og organisasjoner.

ØKONOMISTYRING TILPASSET SPESIFIKKE SELSKAPSFORMER.

Regnskap og lønn for organisasjoner og stiftelser.

Amesto har over flere år opparbeidet en stor kundebase og bygget et eget kompetansemiljø for å levere tjenester spesifikt til kunder som opererer under selskapsformene organisasjon, legat, stiftelse, forening og forbund (ideelle, frivillige, interesse, etc).

I tillegg til å være din rådgiver på økonomi, lønn og HR, er vi din sparringspartner på automatisering og digitalisering. Vi kan bistå din organisasjon med å iverksette effektivitetstiltak og gjøre nødvendige besparelser.

LEDER I EN ORGANISASJON ELLER EN FORENING?

La oss ta en prat.

Vi inviterer deg til en uforpliktet gjennomgang hvor temaet er god økonomistyring drevet på et effektiv måte

KARTLEGGING OG ANALYSE AV INTERNE ØKONOMIFUNKSJONER.

Dette kan vi bidra med.

• Økonomiprosesser; gjennomgang, forbedringsforslag
• Ressurssituasjon i økonomifunksjonen
• Systemportefølje
• Tilgjengelighet for styringsinformasjon
• Potensiale for/risiko ved outsourcing
• Kostnadsanalyse/Business case

KJENNERTEGNER DETTE HELT ELLER DELVIS BILDET I DIN ØKONOMIAVDELING?

• Mange oppgaver er avhengig av enkeltpersoner – man opplever å være sårbar ved fravær, teknologisk og faglig utvikling og skalerbarhet ved endringer i arbeidsmengde?

• Mange oppgaver kunne vært helt eller delvis automatisert? Mange manuelle prosesser?

• Dagens system og rutiner for medlemsregisteret bør evalueres?

 


• Dagens system og rutiner for medlemsregisteret bør evalueres?

• Opplever mangel på styringsinformasjon; det kan være behov for å revurdere oppsett og strukturer på områder som kontoplan, avdeling, artikler og prosjekter for å sikre god styringsinformasjon, og tilgjengeliggjøre for aktuelle brukere på en brukervennlig måte?

EN PARTNER FOR FREMTIDEN.

NHO valgte Amesto.

NHO er ikke i tvil om de har valgt den riktige partneren i Amesto AccountHouse. At Amesto er en norskeid bedrift som bruker norskutviklet teknologi var et viktig kvalitetsstempel for NHO.

Vårt felles mål:

• Sikre god økonomisk styring drevet på en effektiv måte
• Ta i bruk løsninger som bygger på beste praksis for ideelle organisasjoner
• Effektiv bruk av valgte systemer
• Fokus på brukervennlighet og enkelhet
• Raskere månedsavslutning med tilgang til aktuelle rapporter løpende
• Rask respons på henvendelser til økonomifunksjonen
• Standardiserte prosesser med tydelig input og output
• Digital innsending og godkjenning av reiseregninger og utlegg
• Reduksjon i antall omposteringer og korrigering
• Reduserte direkte og indirekte kostnader knyttet til regnskap, lønn og HR

Simplifying Business

Automatisering og digitalisering.

Mange organisasjoner, foreninger og stiftelser har stor avhengighet av enkeltpersoner når det kommer til lønn og regnskap. På grunn av arbeidsmengden finnes det liten tid til oppdatering på fag og system, og organisasjonen er sårbar i forhold til fravær og digitale oppdatering. Ved automatisering av viktige ressurskrevende oppgaver og ved å integrere dagens medlemssystemer mot helhetlige ERP-løsninger, vil organisasjonen få en økonomistyring som er effektiv og digital.

SPESIALISTER MOT FORENINGER OG ORGANISASJONER.

Noen av våre kunder.

Her er et lite utvalg av kundene vi har innen organisasjon, foreninger og stiftelser. Vi tilpasser våre tjenester etter kundens ønske, om det er behov for lønnskjøring, økonomisk rådgiving eller regnskap. 

Last ned GUide

Hvorfor skal du outsource regnskap og lønn?

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_0527

 

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!