God likviditet styrker virksomheten

Likviditet.

Å ha god innsikt i bedriftens likviditetssituasjon er viktig. Veien er kort til betalingsproblemer og ubehagelige situasjoner, om du ikke har penger til å gjøre opp for deg når regningene kommer. Vi kan hjelpe deg med råd og tiltak som styrker din betalingsevne.

Kontakt oss

Likviditetsstyring.

Første skritt på veien til sunn likviditet er full oversikt over pengestrømmen i bedriften. God likviditetsstyring hjelper deg å holde oversikt over om du har penger til å betale utgiftene dine - både de du forventer og de som dukker opp uforutsett. Mange selskaper har likviditetsutfordringer, enten faste eller i perioder. Kanskje skyldes det at du må betale leverandørene dine før du selv får innbetaling fra kundene. Kanskje skyldes det for mye varer på lager?

Kontakt oss for en prat

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet viser planlagte inn- og utbetalinger over en periode. Et slik budsjett skal fortelle deg om vil være i stand til å dekke løpende utgifter og investeringer.

Bistå i kapitalforhøyelsesprosess

Bedrifter kan fra tid til annen trenge kapital for å finansiere investeringer og andre aktiviteter som skal føre til en lønnsom virksomhet. Ved kapitalforhøyelse følger det et lovpålagt ansvar, og gjennomføringen må skje i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Unngå kostbare fallgruver ved å sette deg inn i hvordan prosessen skal foregå.

Lånesøknad

For at bedriften din skal få lån, må banken ha tro på at dette kommer til å bli tilbakebetalt. Banken er derfor ikke bare interessert i hvordan bedriftens likviditet er i dag, men også hvordan kontantstrømmen kommer til å utvikle seg i tiden fremover. Når du skal søke lån er det derfor viktig å kunne vise til en god forretningsplan som inneholder budsjetter, kontantstrøm og hva du eventuelt kan stille som sikkerhet.

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg