<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner IMG_0968 AAH NOV21 1920x607

Regnskapsanalyse.

Våre rådgivere går gjennom regnskapstallene dine og foretar en vurdering av virksomhetens tilstand.

Hvorfor trenger bedriften en regnskapsanalyse?

Regnskapsanalyse er en analyse av regnskapstallene dine som gir innsikt og forståelse for bedriftens tilstand. I en analyse snakker vi om nøkkeltall og de vurderes opp i mot etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid.

Man ser gjerne også på andre forhold enn nøkkeltallene når man vurderer virksomhetens tilstand, muligheter og potensielle områder for forbedring.I en regnskapsanalyse skiller vi mellom lønnsomhet og soliditet. Soliditet gir et bilde på hvor godt din virksomhet tåler tap

Lav lønnsomhet kan for eksempel slå hardt ut på soliditeten i din virksomhet. Dette er noe kreditorene er svært opptatt av, siden de naturlig nok er opptatt av å sikre sine utlån/utestående fordringer. Aksjonærene er på sin side mest opptatt av lønnsomheten – som direkte påvirker deres avkastning.

Med regnskapsanalysen får du den økonomisk innsikten du trenger. Analysen er et viktig verktøy for økonomisk styring, som igjen gir deg grunnlaget for å ta godt forankrede driftsmessige beslutninger.

LØNNSOMHETSANALYSE

Har bedriften nok inntekter til å dekke alle de faste kostandene og hvordan er marginene? Dette er de viktigste parameter du styrer etter - er det nok penger i kasse. Vi ser også på hvordan bedriften din ligger ann i forhold til andre konkurrenter i markedet.

FINANSIERING

Henger sammen med likviditeten i bedriften. Er det god likviditet til å betale alle regninger? Å hva med din kassakreditt og dine lån? Vi tar en gjennomgang på din finansielle struktur.

NØKKELTALLSANALYSE

For å belyse disse punktene bruker man nøkkeltall. De vurderes opp i mot etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid. Man ser gjerne også på andre forhold enn nøkkeltallene når man vurderer virksomhetens tilstand, muligheter og potensielle områder for forbedring.

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Vi kan hjelpe deg.