<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner thought-catalog-UK78i6vK3sc-unsplash-1 1920x607-1

GOD LIKVIDITET STYRKER VIRKSOMHETEN

Likviditet.

Å ha god innsikt i bedriftens likviditetssituasjon er viktig. Veien er kort til betalingsproblemer og ubehagelige situasjoner, om du ikke har penger til å gjøre opp for deg når regningene kommer. Vi kan hjelpe deg med råd og tiltak som styrker din betalingsevne.

 

Hvordan får bedre styr på likviditeten?

Første skritt på veien til sunn likviditet er full oversikt over pengestrømmen i bedriften. God likviditetsstyring hjelper deg å holde oversikt over om du har penger til å betale utgiftene dine - både de du forventer og de som dukker opp uforutsett. 

Mange selskaper har likviditetsutfordringer, enten faste eller i perioder. Kanskje skyldes det at du må betale leverandørene dine før du selv får innbetaling fra kundene. Kanskje skyldes det for mye varer på lager?

LIKVIDITETSBUDSJETT

Likviditetsbudsjettet viser planlagte inn- og utbetalinger over en periode. Et slik budsjett skal fortelle deg om vil være i stand til å dekke løpende utgifter og investeringer.

BISTÅ I KAPITALFORHØYELSESPROSESS

Bedrifter kan fra tid til annen trenge kapital for å finansiere investeringer og andre aktiviteter som skal føre til en lønnsom virksomhet. Ved kapitalforhøyelse følger det et lovpålagt ansvar, og gjennomføringen må skje i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

LÅNESØKNAD

For at bedriften din skal få lån, må banken ha tro på at dette kommer til å bli tilbakebetalt. Derfor er det ikke bare viktig å vise til bedriftens likviditet i dag, men også hvordan kontantstrømmen blir fremover. Du må derfor kunne vise til en god forretningsplan som inneholder budsjetter, kontantstrøm og sikkerhet.

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!