<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_9209_1920

SKAFF DEG EN PLAN

Økonomistyring.

Hvis man ikke lager en plan for den økonomisk driften sin står man i fare for å drifte uten mål og mening. Da kan det fort skje at man rigger driften sin feil.

 

BEDRE KONTROLL PÅ REGNSKAPET OG ØKONOMIEN.

Økonomistyring.

Hvis du setter opp et budsjett så har du en plan for hvordan fremtiden skal se ut. Da kan du oppdage ting i regnskapet ditt i ettertid som du ellers ikke ville hatt mulighet til. Du har også mulighet til å oppdage ting litt tidligere slik at du kan ta grep og få bedriften på rett kjøl. 

Man bør for eksempel ha en formening om hvor høye lønnskostnader man bør ha, satt opp imot omsetningen din. Hvis man ikke har en plan for dette står man i fare for å ha en bedrift med lav lønnsomhet. Hvis du skal investere er det også viktig å se hvordan det vil påvirke driften din. Da kan du sette opp et investeringsbudsjett.

BUDSJETT OG PROGNOSE

Gode budsjetter og prognoser er viktig for å kunne holde kontroll over utviklingen i din virksomhet. Budsjett og prognoser skaper en handlingsplan som viser de forventingene man har for fremtiden.

BENCHMARKANALYSE

En benchmarkanalyse sammenligner hvordan ditt selskap presterer i forhold til konkurrentene på ulike områder. En slik analyse er et nyttig for å kunne identifisere nye muligheter og forbedringspotensiale i din egen virksomhet.

LIKVIDITETSBUDSJETT

Likviditetsbudsjettet hjelper deg holde orden på planlagte inn- og utbetalinger over en periode. Et slik budsjett skal fortelle deg om vil være i stand til å dekke løpende utgifter og investeringer.

VI HJELPER DEG MED

Økonomistyring.

  • Etablering av økonomirutiner
  • Utarbeidelse av budsjettmodeller 
  • Oppsett av rapporteringsrutiner