<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner priscilla-du-preez-OEdkPaxYMXU-unsplash 1920x607-1

Rapportering.

Gode rapporter er viktig for å ha kontinuerlig oversikt over selskapets utvikling. Vi setter opp rapporter som passer til din bedrift.

Regnskapsrapportering.

Behov og ønske om rapportering på økonomiske forhold varierer fra små bedrifter som ikke trenger så mye, til større virksomheter med avdelingsrapportering og prosjektrapportering. Uansett er visualisering av tall blitt viktigere og viktigere for de fleste bedrifter og ledere.

Visualisering av tall gir bedre innsikt, bedre kontroll og gir det underlaget som trengs for å ta de rette beslutningene. Rapportene hjelper deg med å holde oversikt over produktivitet, resultater og forbruk, slik at du kan optimalisere driften.

UTVIKLE RAPPORTER

Rapporter kan utvikles etter virksomhetens behov. Med store mengder informasjon tilgjengelig, er det viktig å kunne få presentert de nøkkeltallene som er viktig for akkurat deg.

FRA TALL TIL TEGNING

Rapporter skal gi mening, men de skal også gi oversikt. Ved hjelp av tekst, diagrammer og tabeller kan rapporter bygges slik at de gir en enkel og intuitiv forklaring på komplekse data. Visualisering av tall gir deg bedre innsikt og bedre kontroll.

IDENTIFISERE KPI’ER

I en virksomhet er det noen faktorer som er viktigere enn andre. Derfor er det viktig å definere hvilke faktorer som er avgjørende for overlevelse og vekst, og hvilke faktorer som begrenser virksomheten. For å kunne sette gode KPI’er, bør du ha klart for deg hva som er dine mål.

Hva vi gjør.

  • Skreddersyr rapporter
  • Periodevis rapportering
  • Rapporteringsløp til styre og eiere
  • Gjennomgang av rapporter med innsikt og analyse