<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

2120_advokat

Styrearbeid.

Vi kan bistå til godt styrearbeid for våre kunder, både på det praktiske og på det strategiske plan.

 

Styrearbeid i aksjeselskap.

I et aksjeselskap har styreleder, styremedlemmer og daglig leder et ansvar for å operere i henhold til loven. Det kan til tider være mye å holde styr på, men konsekvensene kan være store hvis du tråkker feil. Vi hjelper deg å passe på at styremøtene avvikles slik at du slipper å bekymre deg for å glemme noe. Aksjeloven bestemmer helt generelt at forvaltningen av selskapet hører under styret. I dette ligger det at styret er det øverste utøvende organ. Det betyr at det er en del lover og regler som skal holdes - det hjelper vi deg med.

STYRESEKRETÆR

Styremøter skal for eksempel produsere et referat fra hvert møte. Det kan være tidskrevende og oppleves som en forstyrrelse. Slik at styret skal kunne fokuserer på sakene som er oppe til diskusjon stiller våre rådgivere som styresekretær og produserer referat som er i tråd med gjeldende lover og regler

ANSVAR FOR INNKALLINGER

Å kalle inn til styremøter og generalforsamlinger kan også være omfattende og tidkrevende. Denne jobben hjelper våre rådgivere deg med. Innkallingen vil da gjøres i henhold til gjeldene regler og normer, og du vil få en ryddig prosess hvor alle styremedlemmer og aksjonærer stiller forberedt til møtet.

PROTOKOLLER

Utarbeidelse av gode styre- og generalforsamlingsprotokoller krever kompetanse innen styrearbeid. Ifølge aksjeloven må du overholde et minimumskrav, men for at styret til enhver tid skal ha oversikt og jobbe riktig er det flere prosedyrer som skal hensyntas. Våre rådgivere hjelper deg å utarbeide profesjonelle...

OPPSTART AV BEDRIFT I NORGE

Company secretary.

Vi hjelper deg med alt du trenger for å starte opp i Norge. Dette er ofte oppgaver som er tidkrevende hvis man ikke er kjent med omfanget, og det er derfor lett å bli usikker.

Amesto Boardroom

Styreportalen gir deg full kontroll på alle dokumenter og innkallinger, og er den perfekte samhandlingsportal for hele styret og bedriftens ledelse. Her er alt samlet på en felles plattform, brukervennlig og oversiktlig. 

Styreskolen

Ved å ta det nettbaserte kurset på 20 timer vil du få sertifisering innen styrearbeid. Her får du innføring i sentrale juridisk og praktiske styrearbeid. Passer både for styremedlemmer og daglige ledere i AS.