Styrearbeid.

Vi kan bistå til godt styrearbeid for våre kunder, både på det praktiske og på det strategiske plan.

Kontakt oss

Styrearbeid i aksjeselskap.

I et aksjeselskap har styreleder, styremedlemmer og daglig leder et ansvar for å operere i henhold til loven. Det kan til tider være mye å holde styr på, men konsekvensene kan være store hvis du tråkker feil. Vi hjelper deg å passe på at styremøtene avvikles slik at du slipper å bekymre deg for å glemme noe. Aksjeloven bestemmer helt generelt at forvaltningen av selskapet hører under styret. I dette ligger det at styret er det øverste utøvende organ. Det betyr at det er en del lover og regler som skal holdes - det hjelper vi deg med.

Kontakt oss for en prat

Styresekretær

Styremøter skal for eksempel produsere et referat fra hvert møte. Det kan være tidskrevende og oppleves som en forstyrrelse. Slik at styret skal kunne fokuserer på sakene som er oppe til diskusjon stiller våre rådgivere som styresekretær og produserer referat som er i tråd med gjeldende lover og regler. 

Ansvar for innkallinger

Å kalle inn til styremøter og generalforsamlinger kan også være omfattende og tidkrevende. Denne jobben hjelper våre rådgivere deg med. Innkallingen vil da gjøres i henhold til gjeldene regler og normer, og du vil få en ryddig prosess hvor alle styremedlemmer og aksjonærer stiller forberedt til møtet.

Protokoller

Utarbeidelse av gode styre- og generalforsamlingsprotokoller krever kompetanse innen styrearbeid. Ifølge aksjeloven må du overholde et minimumskrav, men for at styret til enhver tid skal ha oversikt og jobbe riktig er det flere prosedyrer som skal hensyntas. Våre rådgivere hjelper deg å utarbeide profesjonelle protokoller, slik at du kan bruke tiden din på kjernevirksomheten din

Spørsmål om våre rådgivingstjenester? #askmore

Ta kontakt for en uforpliktet prat

Kontakt meg