Årsregnskap.

Et årsregnskap er en oversikten over bedriftens resultat og økonomiske situasjon etter regnskapsåret. Dette årsregnskapet vil sammen med årsberetningen utgjøre virkesomhetens årsoppgjør.

Årsregnskapet gir en god oversikt over bedriftens inntekter og kostnader, og alle bedrifter som er regnskapspliktige i Norge skal utarbeide og sende inn sitt årsregnskap til foretaksregisteret i Brønnøysund. 

Årsregnskapet reguleres av regnskapsloven, og skal til enhver tid føres i henhold til gjeldende retningslinjer. Regnskapet sendes inn til Brønnøysundregisterets regnskapsregister, for å tilgjengelig gjøre informasjonen for andre interessenter. (Merk at det også er også mulig å offentliggjøre kvartals- eller tertialregnskap.)

Levering av årsregnskap

Sammen med en eventuell årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Dette er et offentlig regnskap, og tilgjengelig for alle. Innen 30. juni skal selskapets generalforsamling behandle årsregnksapet, og fristen for innlevering til Altinn er 31. juli.

Innhold i årsregnskap

  • Oppstilling av egenkapital
  • Balanse
  • Resultatregnskap
  • Noteopplysning
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder bare store bedrifter)
  • Konsernregnskap til morselskap (gjelder bare store bedrifter)

Årsberetning.

I tillegg til bedriftens årsregnskap må også store selskaper levere en årsberetning. Årsberetningen er ikke del av årsregnskapet, og skal være godkjent av styret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Les mer om årsberetning

Hjelp til årsregnskapet.

Vi anbefaler selvsagt alle å ha gode rutiner for behandling av bilag og bokføring gjennom hele regnskapsåret. På denne måten blir jobben med årsregnskapet enklere og mer oversiktlig.

I Amesto har vi mange kvalifiserte fagpersoner som sikrer den nødvendige kvaliteten i årsregnskapet for bedriften din.

Hjelp til årsregskapet? Kontakt oss.