Visma.net Payroll.

Visma.net Payroll er det nettbasert lønns og HR systemet som gjør hele lønnsadministrasjonen enklere og mer effektiv for både ansatte og de som jobber med oppgavene.

Systemet dekker behovet for mellomstore og store bedrifter, og tidkrevende oppgaver blir smidigere og mer automatisert i Visma.net Payroll.

Funksjonsrikt lønn- og HR system for mellomstore og store bedrifter

Visma.net Payroll - Nettbasert lønnssystem.

Visma.net Payroll er Visma sitt moderne lønn og HR system i skyen. Her får du automatisert mange manuelle prosesser, og ved å knytte sammen lønn, timer, fravær, reiser og utlegg vil både lønnsmedarbeideren, lederen og den ansatte ha få full oversikt. 

Våre fageksperter på lønn og HR er sertifiserte i Visma.net Payroll og kan i tillegg til å håndtere din bedrifts lønnsadministrasjon i løsningen, bistå med implementering.

Når løsningen er nettbasert vil alle kunne logge seg på hvor som helst og når som helst. Regnskapsfører og bedriftens lønnsmedarbeidere kan jobbe i samme løsning.

Mer om Visma.net Paryoll - sjekk her 

Funksjonalitet i Visma.net Payroll.

 • Fullverdig lønnssystem på nett 
 • Timeregistrering
 • Oversikt over ansattes timelister
 • Oppdatert på alle lover og regler
 • App for reiseregning og utlegg
 • Godkjenning på mobil
 • Integrasjon mot Altinn
 • Integrasjon mot økonomiprogram

 

 

 • Oversikt over ferie og fravær på mobil
 • Fraværsstatistikk
 • Automatisk kjørebok
 • Beregner diett etter korrekte satser
 • Valutahåndtering
 • Pensjonsrapportering (OTP)

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg