<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner christina-wocintechchat-com-OtHEYbQXLFU-unsplash 1920x607-Recovered

Visma.net Payroll.

FUNKSJONSRIKT LØNN- OG HR SYSTEM FOR MELLOMSTORE OG STORE BEDRIFTER

Payroll - Nettbasert lønnssystem.

Visma.net Payroll er det nettbasert lønns og HR systemet som gjør hele lønnsadministrasjonen enklere og mer effektiv for både ansatte og de som jobber med oppgavene. Systemet dekker behovet for mellomstore og store bedrifter, og tidkrevende oppgaver blir smidigere og mer automatisert i Visma.net Payroll. 

Nettbasert lønnssystem

Payroll er Visma sitt moderne lønn og HR system i skyen. Her får du automatisert mange manuelle prosesser, og ved å knytte sammen lønn, timer, fravær, reiser og utlegg vil både lønnsmedarbeideren, lederen og den ansatte ha få full oversikt.

Sertifisert konsulenter

Våre fageksperter på lønn og HR er sertifiserte i Payroll og kan i tillegg til å håndtere din bedrifts lønnsadministrasjon i løsningen, bistå med implementering. Når løsningen er nettbasert vil alle kunne logge seg på hvor som helst og når som helst. Regnskapsfører og bedriftens lønnsmedarbeidere kan jobbe i samme løsning.

For alle ansatte

Systemet tilbyr enkel registrering av ferie, fravær, reiser, utlegg og timer, samt full oversikt over når variabler er godkjent. Lønnsslippen er lett tilgjengelig på mobil, og det er enkel håndtering og oversikt over avholdt ferie.

For lønnsavdelingen

Systemet reduserer manuelle registreringer og genererer automatisk a-meldinger. Det sender varsler om henting av skattekort og sikrer at du alltid er oppdatert på lover og regler. Effektiv håndtering av ferie, fravær, utlegg, reiser og timer gjør administrasjonen enkel og smidig.

For ledelsen

Med enkel godkjenning via app eller web, tilbyr systemet sikker og effektiv håndtering av lønnsrelaterte oppgaver for hele selskapet. Det gir lett oversikt og sikrer forutsigbare kostnader, noe som forenkler administrasjonen og øker kontrollen over økonomien.

Ved outsourcing

Du kan kombinere tilgang til Payroll med eksperthjelp fra våre lønnskonsulenter. Våre lønnskonsulenter kan håndtere lønnskjøring, utbetalinger og rapportering til myndighetene. Enten du vil outsource lønnshåndteringen eller gjøre det selv, tilbyr vi både system og rådgivning.

Jobb sammen i Payroll.

Dere bestemmer selv hvor mye av jobben dere kan gjøre selv eller hvor mye vi som regnskapsfører skal håndtere i Payroll. Dere kan la alle ansatte og ledere selv registrere reiseregninger, timer og fravær. Så kan våre lønnskonsulenter ta seg av lønnskjøringen, utbetaling og rapportering.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med lønnsadministrasjon i Payroll - la oss ta en prat.

Visma AO-Partner

Amesto AccountHouse er Visma Certified Partner. Det betyr at vi kjenner Visma sine programmer godt og at vi selger dem via våre regnskaps- og lønnstjenester.

vismacertifiedpartner_white_466

nettbasert lønnssystem

Den store fordelen for dine ansatte.

Timeføring, fravær og ferie.

Nå kan dine medarbeidere registrere sine timer, ferie og fravær via mobilen. Leder får varsel og godkjenner raskt og effektivt. Alt av lover og regler er oppdatert i systemet og lønnsdata blir oppdatert i Payroll.

Reiser og utlegg.

Aldri har det vært enklere å føre reiser og utlegg. Med Expense går det raskt for dine medarbeidere, alt kan gjøre på mobilen. Like enkelt er det for lønnsansvarlig å godkjenne, og sørge for korrekt utbetaling og rapportering.

FUNKSJONALITET I PAYROLL.

 • Fullverdig nettbasert lønnssystem 
 • Timeregistrering
 • Oversikt over ansattes timelister
 • Oppdatert på alle lover og regler
 • App for reiseregning og utlegg
 • Godkjenning på mobil
 • Integrasjon mot Altinn
 • Integrasjon mot økonomiprogram


 • Oversikt over ferie og fravær på mobil
 • Fraværsstatistikk
 • Automatisk kjørebok
 • Beregner diett etter korrekte satser
 • Valutahåndtering
 • Pensjonsrapportering (OTP)