<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner christina-wocintechchat-com-OtHEYbQXLFU-unsplash 1920x607-Recovered

Visma.net Payroll.

Visma.net Payroll er det nettbasert lønns og HR systemet som gjør hele lønnsadministrasjonen enklere og mer effektiv for både ansatte og de som jobber med oppgavene.

Systemet dekker behovet for mellomstore og store bedrifter, og tidkrevende oppgaver blir smidigere og mer automatisert i Visma.net Payroll.

FUNKSJONSRIKT LØNN- OG HR SYSTEM FOR MELLOMSTORE OG STORE BEDRIFTER

Visma.net Payroll - Nettbasert lønnssystem.

Visma.net Payroll er Visma sitt moderne lønn og HR system i skyen. Her får du automatisert mange manuelle prosesser, og ved å knytte sammen lønn, timer, fravær, reiser og utlegg vil både lønnsmedarbeideren, lederen og den ansatte ha få full oversikt. 

Våre fageksperter på lønn og HR er sertifiserte i Visma.net Payroll og kan i tillegg til å håndtere din bedrifts lønnsadministrasjon i løsningen, bistå med implementering. Når løsningen er nettbasert vil alle kunne logge seg på hvor som helst og når som helst. Regnskapsfører og bedriftens lønnsmedarbeidere kan jobbe i samme løsning.

Jobb sammen i Visma.net Payroll.

Dere bestemmer selv hvor mye av jobben dere kan gjøre selv eller hvor mye vi som regnskapsfører skal håndtere i Visma.net Payroll. Dere kan la alle ansatte og ledere selv registrere reiseregninger, timer og fravær. Så kan våre lønnskonsulenter ta seg av lønnskjøringen, utbetaling og rapportering.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med lønnsadministrasjon i Visma.net Payroll - la oss ta en prat.

Visma AO-Partner

Amesto AccountHouse er Visma Certified Partner. Det betyr at vi kjenner Visma sine programmer godt og at vi selger dem via våre regnskaps- og lønnstjenester.

vismacertifiedpartner_white_466

FUNKSJONALITET I VISMA.NET PAYROLL.

 • Fullverdig lønnssystem på nett 
 • Timeregistrering
 • Oversikt over ansattes timelister
 • Oppdatert på alle lover og regler
 • App for reiseregning og utlegg
 • Godkjenning på mobil
 • Integrasjon mot Altinn
 • Integrasjon mot økonomiprogram


 • Oversikt over ferie og fravær på mobil
 • Fraværsstatistikk
 • Automatisk kjørebok
 • Beregner diett etter korrekte satser
 • Valutahåndtering
 • Pensjonsrapportering (OTP)