<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Property9_2120x670

Fenistra.

Fenistra digitaliserer og automatiserer eiendomsforvaltningen. Systemet gjør det enklere å håndtere alle arbeidsoppgavene for både leverandører og partnere. 

Fenistra – eiendomsforvaltning.

Fenistra er det ledende systemet for eiendomsforvaltning i markedet, og ved bruk av denne løsningen sikrer vi våre kunder de beste forutsetningene for å ha kontroll på sine investeringer i eiendomsmarkedet. Løsningen retter seg mot deg som eier eller forvalter eiendom. 

Den er skalerbar og inneholder alt vi trenger for å kunne administrere utleiekontraktene på en enkel og tidsbesparende måte. Vi håndterer alle forvaltningsmessige aktiviteter i leieperioden. Amesto AccountHouse har bygget opp en solid kompetanse i bruk av Fenistra Eiendom.

Fenistra løsning tilpasset ditt behov.

PowerOffice Go er selvsagt nettbasert og tilgjengelig på alle plattformer. Løsningen har en god brukeropplevelse og kan sømløst integreres mot andre systemer.

Eiendomsdrift.

Til deg som drifter eiendom som er del av en total forvaltning. Kanskje driver du med drifts- og vaktmestertjenester. Løsningen inneholder bl.a:

 • Oversikt over oppgaver i en valgt periode
 • Avvikshåndtering
 • Varsling ved manglende utførte oppgaver
 • Full historikk over oppgaver
 • Kontroll og oversikt over driftsavtaler
 • Indeksregulering av driftsavtaler
 • Varsling ved utløp av driftsavtaler
 • Dokumentløsning for signerte driftsavtaler

Forvaltning Utleie.

For deg som eier eller forvalter eiendom. Løsningen inneholder det du trnger for å administrere dine leiekontrakter. Forvaltning Utleie inneholder bl.a.

 • Fakturering (eFaktura, avtalegiro, epost)
 • Regulering, indeks- og markedsregulering
 • Avregning av felleskostnader
 • Beregning av mva-grad
 • Innhenting av mva-erklæring
 • Inntektsbudsjettering
 • Verdivurdering
 • Rapportering

Forvaltning Innleie.

Passer for deg som leier inn eiendom, fremleie eller om du bruker lokalene selv. Forvaltning Innleie inneholder bl.a:

 • Oppfølging og kontroll av innleide lokaler
 • Håndtering av alle typer leieavtaler
 • Kontroll av indeksregulering
 • Kontroll av felleskostnader fra gårdeier
 • Komplett dokumentløsning
 • Rapportering
 • Beregning av utbetalinger til gårdeier
 • Avstemming mot inngående faktura