Fenistra.

Fenistra digitaliserer og automatiserer eiendomsforvaltningen. Systemet gjør det enklere å håndtere alle arbeidsoppgavene for både leverandører og partnere. 
 

Fenistra – eiendomsforvaltning.

Fenistra er det ledende systemet for eiendomsforvaltning i markedet, og ved bruk av denne løsningen sikrer vi våre kunder de beste forutsetningene for å ha kontroll på sine investeringer i eiendomsmarkedet.
 
Løsningen retter seg mot deg som eier eller forvalter eiendom. Den er skalerbar og inneholder alt vi trenger for å kunne administrere utleiekontraktene på en enkel og tidsbesparende måte. Vi håndterer alle forvaltningsmessige aktiviteter i leieperioden.
 
Amesto AccountHouse har bygget opp en solid kompetanse i bruk av Fenistra Eiendom. 

Fenistra løsning tilpasset ditt behov.

Til deg som drifter eiendom som er del av en total forvaltning. Kanskje driver du med drifts- og vaktmestertjenester. Løsningen inneholder bl.a:

 • Oversikt over oppgaver i en valgt periode
 • Avvikshåndtering
 • Varsling ved manglende utførte oppgaver
 • Full historikk over oppgaver
 • Kontroll og oversikt over driftsavtaler
 • Indeksregulering av driftsavtaler
 • Varsling ved utløp av driftsavtaler
 • Dokumentløsning for signerte driftsavtaler

For deg som eier eller forvalter eiendom. Løsningen inneholder det du trnger for å administrere dine leiekontrakter. Forvaltning Utleie inneholder bl.a.

 • Fakturering (eFaktura, avtalegiro, epost)
 • Regulering, indeks- og markedsregulering
 • Avregning av felleskostnader
 • Beregning av mva-grad
 • Innhenting av mva-erklæring
 • Inntektsbudsjettering
 • Verdivurdering
 • Rapportering

Passer for deg som leier inn eiendom, fremleie eller om du bruker lokalene selv. Forvaltning Innleie inneholder bl.a:

 • Oppfølging og kontroll av innleide lokaler
 • Håndtering av alle typer leieavtaler
 • Kontroll av indeksregulering
 • Kontroll av felleskostnader fra gårdeier
 • Komplett dokumentløsning
 • Rapportering
 • Beregning av utbetalinger til gårdeier
 • Avstemming mot inngående faktura

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg