<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

human rigths_2120-1

LAST NED WEBINAR

Åpenhetsloven år 2 - hva nå?

Ett år etter innføringen av åpenhetsloven

Visste du at åpenhetsloven må gjennomføres hvert år?

30. juni 2024 er fristen for publisering av ny redegjørelse etter åpenhetsloven. For år 2 forventes det også at dere rapporterer hvordan oppfølgingen av handlingsplanen har gått. I dette webinaret deler vi våre erfaringer fra fjorårets prosess, oppfølingen av aktsomhetsvurderingen, samt gir deg gode råd for årets rapportering.

Er du i tvil om hvordan du skal jobbe med åpenhetsloven fremover, og lurer du på hvilken verdi jobben du gjør har for selskapet ditt? Dette vil du få svar på når du laster ned dette webinaret. 

Last ned her.

I dette webinaret får du vite mer om:

  • Hva var utfordringene og de viktigste læringspunktene?
  • Hvordan organisere arbeidet slik at det ikke blir skippertak?
  • Hvilke verdier rapportere virksomhetene at de fikk fra prosessen?I dette webinaret møter du:

Les mer om foredragsholderne ved å trykke på bildene av dem.

ChristineLundbergLarsen1200

Christine L. Larsen

Leder Amesto Footprint

Anders Ødegaard Gammelsrud

Anders Ødegaard Gammelsrud

Senior bærekraftsrådgiver

Om Christine

Christines kjernekompetanse er innen ledelse, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjon, organisasjonsutvikling og økonomistyring.  Hun brenner for bærekraftig næringsliv. I løpet av de siste fem årene har hun deltatt i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, med fokus på skjæringspunktet bærekraft, økonomi og finans.

Hun er utdannet regnskapsfører med mastergrad i ledelse, bærekraft og økonomi. For mange er hun mest kjent fra tiden som administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, hvor hun blant annet etablerte den sirkulære regnskapsklyngen og var initiativtaker til utviklingen av den nordiske standarden for bærekraftsrapportering NSRS.

Om Anders

Anders kjernekompetanse er innen miljø- og klimaspørsmål knyttet til produksjon og drift. Sirkulærøkonomi og bærekraftig strategi og virksomhetsdrift. Han er en banebrytende kraft innen miljøsertifisering med over 10 års erfaring. Hans ekspertise har sentrert seg rundt Svanemerket og EU Ecolabel, hvor han har oppnådd suksess med å sertifisere produksjonsbedrifter og tjenester.

Han har også utmerket seg som en dyktig miljørådgiver og gruppeleder, og har betjent fornøyde kunder både i Norge og Norden.

Anders har en solid akademisk bakgrunn - en mastergrad i biologi med spesialisering i toksikologi fra Universitetet i Oslo. Han er lidenskapelig opptatt av å utforske hvordan teknologi og bærekraft går hånd i hånd. For Anders er grønn omstilling mer enn bare en nødvendighet – det er en konkurransedrevet fordel som gir organisasjoner en ledende posisjon i markedet.