5 grunner til hvorfor du bør outsource regnskapet ditt

18
jan

18. januar 2021

5 grunner til hvorfor du bør outsource regnskapet ditt

Det er flere grunner til hvorfor du bør outsource regnskapet ditt til en profesjonell partner. 

De fleste som driver bedrift, må føre regnskap. Mange har på et eller annet tidspunkt vurdert å gjøre jobben selv eller å ansette en dedikert ressurs til å håndtere oppgavene. Fordelen med å bevare økonomifunksjonen internt er at man får et tettere forhold til bedriftens økonomi og en bedre forståelse for hva som ligger bak de ulike nøkkeltallene.

Det er helt klart mulig å gjøre jobben selv, men du må da være klar over at feil i regnskapet kan føre til at du betaler for mye i skatt eller at du gjør feil som kan resultere i tilleggsskatt og tvangsmulkt ved bokettersyn. Å ha økonomifunksjonen internt krever tilstrekkelig med tid, kompetanse og ressurser. Under kan du lese 5 grunner til hvorfor outsourcing av regnskapet ofte er lønnsomt!

Kutt kostnader og minimer risiko

En egen økonomiavdeling internt i bedriften innebærer en høy fast kostnad selv om arbeidsoppgavene varierer gjennom året. Outsourcer du regnskapet vil det gi deg skalerbare kostnader, som igjen gjør organisasjonen mer smidig og dynamisk.

Kostnader knyttet til innleide tjenester sammenlignes ofte med å ha egne ansatte, men timeprisen for en innleid regnskapsfører kan ikke sidestilles med timelønnen til en ansatt. Det er mange kostnader knyttet til å ha en ansatt som ikke gjenspeiles i timelønnen, for eksempel arbeidsgiveravgift og velferdskostnader.

Det er ikke nødvendigvis riktig for alle bedrifter å outsource, men det kan det være verdt å regne på om det er lønnsomt for din. Velger du å outsource regnskapet reduserer du dessuten risikoen for at sykdom, ferieavvikling eller oppsigelser vil skade den økonomiske driften av selskapet ditt.

Økt fleksibilitet

Opererer du i et marked med store svingninger eller sesongbetont inntekt, vil det å kunne skalere driften opp og ned være avgjørende. Fleksibilitet er også viktig for å kunne tilpasse seg nye situasjoner og markeder. I slike tilfeller er det fordelaktig å ha en så slank og effektiv organisasjon som mulig.

Å velge outsourcing gir deg muligheten til å skalere opp og ned avhengig av selskapets aktiviteter og du får den fleksibiliteten du trenger. I tillegg reduseres sårbarheten i organisasjonen ved at du sikrer normal drift ved sykdom, oppsigelser og ferieavvikling. Du trenger med andre ord ikke å bekymre deg for om lønnen blir betalt ut i tide, hvis influensa uheldigvis skulle ramme regnskapsavdelingen din.

Tilgang på eksperthjelp

Regnskap og lønn er oppgaver som stadig krever faglig fornyelse. I tillegg kan det være vanskelig å finne en regnskapsfører som alene har den bredden i kompetanse som bedriften trenger. Samarbeider du med en sterk outsourcingpartner får du tilgang på spisskompetanse fra eksperter innenfor alle fagområder som omhandler lønn og regnskap.

Dette er eksperter og rådgivere som kan holde deg oppdatert på gjeldende lover og regler, men også støtte opp med verdiskapende tjenester som økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettering. Det betyr at du ikke bare får hjelp til å takle den økonomiske hverdagen, men du får kompetansebredden du trenger og en sparringspartner som hjelper deg å ta riktige beslutninger.

Effektivisering med ny teknologi

Regnskapsbransjen har de siste årene stått overfor både teknologiske og strukturelle endringer. Endring er krevende, men også spennende. Dagens regnskapsleverandører står utvilsomt ovenfor et valg om å la teknologien jobbe for eller mot seg. Nye systemer, automatisering og økt bruk av skybasert teknologi legger til rette for effektivisering ved å kutte ned på tungvinte og manuelle prosesser.

De digitale fremskrittene vil bidra til at man som bedrift får umiddelbar tilgang til data som kan brukes i den daglige virksomhetsstyringen. Dette gjør regnskapet til et av de viktigste styringsverktøyene i bedriften. Samtidig vil samarbeidet mellom bedrift og regnskapsfører bli enklere og mer effektivt.

Skybaserte regnskapsløsninger gir større fleksibilitet med tanke på hvem som løser hvilke oppgaver og gir deg dermed valgmulighet til å utføre noen av oppgavene selv. Som resultat vil man kunne tilby en langt mer kostnadseffektiv løsning, og din kontaktperson kan bruke mer tid på å gi deg råd som hjelper deg å ta riktige og lønnsomme beslutninger.

Vi har regnskapsrobot på "lønningslista". Les mer om fremtidens regnskap og regnskapsroboten Semine.

Simplifying business

Verden har alltid vært i endring, men den har aldri endret seg så raskt som nå. Ei heller vil den endre seg så sakte igjen. I et samfunn som endres eksponentielt er det viktig å ikke planlegge lineært. Det å rendyrke organisasjonen slik at man kan fokusere på kjernevirksomheten, vil gi deg fortrinn i forhold til kreativitet, kvalitet og effektivitet. I Amesto kaller vi dette «Simplifying business».

I en hektisk hverdag kan din bedrift være bedre tjent med å unngå de mest rutinepregede oppgavene, men det er den gode dialogen mellom deg og din regnskapsfører som avdekker potensiale for vekst og optimalisering av driften. Involverer du din regnskapsfører i strategi, mål og forretningsprosesser vil du i retur få en verdifull bidragsyter i de viktige, strategiske beslutningene.

Hva sier kundene våre?

Vi jobber med alt fra små- og mellomstore bedrifter til store konsern og internasjonale selskaper i ulike bransjer.

NHO valgte Amesto AccountHouse som partner. NHO er ikke i tvil om de har valgt den riktige partneren og det at Amesto er en norskeid bedrift som bruker norskutviklet teknologi var et viktig kvalitetsstempel for NHO. Les hele kundehistorien her.

Flere kundehistorier her