<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner slå på lyset person 1920x607

Spar penger på outsourcing.

GARANTERT RIMELIGERE Å OUTSOURCE LØNN OG HR ENN Å TA TJENESTEN INHOUSE

Outsourcing av bedriftens lønn og HR-tjeneste.

Det er ikke tvil om at vi går en usikker tid i møte, med stigende energipriser og økte renter. I tillegg opplever vi at regjeringen kommer med krevende tiltak og økte avgifter i statsbudsjettet. Det kan bety en tøff budsjettprosess inn mot 2023. Møter du økte kostnader med økte inntekter, eller blir du nødt til å ta grep om kostnadsbasen?

 

Har du fortsatt lønn inhouse kan det være mye å hente på å sette lønnen ut. Vi er faktisk så sikre på at du vil spare penger at vi garanterer deg at det vil koste deg mindre å sette lønnen til oss, enn hva det vil koste deg å drifte det internt. 

La oss ta en prat

om du kobler våre lønnsspesialister på, trenger du ikke skru lyset av

Spar penger på outsourcing.

Skrur du av lyset for å spare kostnader i selskapet? Du bør også vurdere andre, og langt mer langsiktige alternativer for å spare penger. Outsourcer du bedriftens lønnsadministrasjon vil du kunne spare deg for lagt større budsjettkostnader og samtidig legge til rette for videre vekst.

En outsourcing av lønn betyr også økt trygghet. Du vil ikke lenger bekymre deg for fravær eller korte frister, ei heller om dere til enhver tid er compliant. Vi ivaretar alle skatte-, lover og regel-endringer for deg. 

Hva betyr statsbudsjettet for din virksomhet?

Regjeringen sier de er opptatt av det norske næringslivet, både når det gjelder økonomiske rammebetingelser og å legge til rette for forenklinger. Vår mening er at forslaget til statsbudsjett ikke reflekterer dette godt nok, og at det sågar trekker i motsatt retning. Det er enkelte områder i budsjettforslaget vi reagerer ekstra på. 

Slik reduserer du dine kostander på lønnsadministrasjon.

Lønn er et spesialfelt, med et lovverk som er i stadig endring. Vi som jobber med lønnsproduksjon har dette som vår kjernevirksomhet. Vi vet derfor veldig godt hvor du kan gjøre besparelser og effektiviseringstiltak. Les her hvordan vi kan garantere deg lavere kostnad på lønnsadministrasjon kontra det å kjøre lønnen in-house.

La oss ta en prat.

Våre spesialister kan overta alt fra lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-melding, HMS og arbeidsgiveravgift til personaloppgaver. Vårt payroll-team vet hva som kreves for å få bedriftens lønnsadministrasjon til å fungere på en kostnadseffektiv måte..