<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

lonn og hr 1920x607

Derfor sparer du penger outsourcing av lønn.

HAR DU LØNNEN FORTSATT INHOUSE? 

3 gode grunner til hvorfor det er smart å outsourse lønn og HR.

Invester mer i din virksomhets spesialistkompetanse og mindre på administrative kostnader. Ta lønn og HR som et konkret eksempel – det er et område med betydelig inntjeningspotensial. Ved å outsource oppgaver som ikke nødvendigvis må håndteres internt, kan du ikke bare oppnå betydelige kostnadsbesparelser, men også frigjøre verdifull tid for å fokusere på kjerneoppgaver og strategisk vekst. I tillegg får du tilgang til oppdatert fagkompetanse og moderne teknologi. Gjør de smarte valgene – invester i ekspertise, frigjør tid og styrk kjernevirksomheten din.

Spar penger

I kategorien små- og mellomstore bedrifter kan vi garantere at din bedrift vil få lavere kostnader for lønnsproduksjon ved og outsource denne oppgaven til våre fagspesialister. Vi vet hvor skoen trykker og kan gi deg besparelser og effektivisering.

Hvordan kan vi være så påståelig? Sjekk ut vår oversikt over hvilke kostnader som må inkluderes i lønnsproduksjonen i bedriften din.

Tilgang til fagkunnskap

Lønnsfaget krever kontinuerlig kompetanseheving for å overholde og ivareta nye lover og regler, det i seg selv er både tids- og kostnadskrevende. Og om du tenker det vil komme forenklinger fremover må vi dessverre skuffe deg. Lovverket blir stadig mer komplisert. Mye skal hensyntas, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg kommer alt knyttet til sikkerhet og ikke minst at alle dine data er lagret i henhold til loven. Fagområde er STORT. 

Oppdatert på teknologi

Det sier seg selv, lønnen må komme til korrekt tid. Alt må bare funke. Så i tillegg til fagkompetanse på feriepenger, pensjon og oppfølging av sykepenger kreves det god systemkunnskap - man må være litt teknisk rett og slett. Det må investeres i system, medarbeidere trenger kursing og kompetanseutvikling, og programvaren må oppgraderes for å tilfredsstille seneste regelendringer. Og hva med rapportering? Får du de analysene du trenger til styremøte?

La oss ta en prat.

Tenk å få tilgang på 40 spesialister som kan alt fra tariff-lønn, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-melding, HMS og arbeidsgiveravgift til personaloppgaver. Bra ikke sant? Oi glemte visst fagpersonene på system og integrasjoner, så vi teller nok nærmere 45 stykk.

Vi vet hva som kreves for å hjelpe deg med en mer kostnadseffektiv lønnsadministrasjon.