Bruk av ferievikar

16
jun

av Vibeke Aasterud , 16. juni 2021

Reglene for bruk av ferievikarer.

Sola skinner, og du begynner å bli klar for sommerferie. Nå er det bare et par småting som må på plass før du pakker badedrakten og fyller bilen med unger og primus. For har du ansatt sommervikarer i bedriften din er det et par ting du må få på plass før ferien kaller.


En sommervikar blir jo ansatt for å bemanne opp for andre ansatte som skal på ferie eller for å dekke opp for økt arbeidsmengde i en tidsavgrenset periode. Det vil si at du som arbeidsgiver har ansatte i en midlertidig stilling og du må forholde deg til en unntaksbestemmelse i lovverket. For vanligvis når du ansetter nye medarbeidere skal du forholde deg til hovedregelen, som er fast ansettelse.

 

Så en sommervikar blir et unntak og det må dokumenteres i arbeidsavtalen. Det må kommer frem at arbeidstaker er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a og b.

Alle ferie- og sommervikarer skal ha en skriftlig arbeidsavtale, uansett om din vikar bare skal jobbe i et par uker. Skal sommervikaren jobbe hos deg under en måned må arbeidsavtalen signeres umiddelbart, og for vikarer som skal jobbe lengre enn en måned bør avtale være på plass senest en måned før vikaren starter. Begge parter må underskrive avtalen. Og igjen - husk at det i avtalen må komme frem at arbeidstaker er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a/b.

Vikarer under 18 år?

Har du ansatt en vikar som ennå ikke har fylt 18 år må du være klar over at det er egne regler for arbeidstid. Disse reglene skal ivareta medarbeiderens sikkerhet og helse, og tar også hensyn til vikarens skolegang og regler knytte til hvor mange timer som kan jobbes.
Her kan du leser mer om arbeidstid for personer under 18 år. 

Vil også påpeke at om du ansetter en vikar som er mellom 13 og 15 år må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene.

Hva skal den i midlertidige arbeidsavtalen inneholde?

  • Navn på vikar og arbeidsgiver
  • Beskrive arbeidstittel og hva vikarens oppgaver går ut på
  • Tidspunkt for når arbeidsforhold starter
  • Varighet på arbeidsforhold
  • Om det er avtalt prøvetid
  • Lønnsvilkår, og tidspunkt for utbetaling av lønn, evt tariffavtaler
  • Begge parters oppsigelsesfrister
  • Vikarens rettigheter til ferie og feriepenger
  • Arbeidstider og pauser
  • Eventuelle spesielle arbeidstidsordninger og fleksible arbeidstid

Her finner du maler på arbeidsavtaler.

Hvor lenge er vikaren ansatt?

En sommervikar behøver ingen oppsigelse, men vikariatet avsluttes etter en avtalt sluttdato. Det er også greit å vite at om du har en vikar som har jobbet hos deg i et år, så skal vikaren ha varsel minst én måned før sluttdato. Men det får jeg heller utdype i et annet blogginnlegg senere, for nå kaller sol og ferie også for meg.

PS! Husk at du også skal skrive attest til dine sommervikarer. Det er et viktig dokument som er bra for den unge sommervikaren og ta med seg videre i jobblivet. Vurdere også om du vil være referanse for din sommervikar når vedkommende søker nye jobber.