Likviditetshåndtering

26
apr

av Ørjan Lønning , 26. april 2021

Likviditetshåndtering.

En stor del av Norsk næringsliv befinner seg ennå i en usikker og sårbar situasjon, godt over et år inn i pandemien med permitteringer, låste dører og nedstegninger. Heldigvis har vi fått bevilget midler fra staten som kan bidra til å sikre norske bedrifter og arbeidsplasser.

Få oversikt over bedriftens økosystem

Jeg har i mange år jobbet med å bistå bedrifter som befinner seg i utfordrende økonomiske situasjoner, og jeg skal forsøke å gi noen gode råd om hva bedriftseiere selv kan gjøre av tiltak for å redusere kostnad og beholde likviditeten.

• Kontroll er alfa og omega. Du må vite hvor mye penger som kommer inn, og hvor mye som går ut. Start med å lage likviditetsbudsjett. Et likviditetsbudsjett er rett og slett en oversikt over den fremtidige kontantstrømmen i bedriften din og hvilken betalingsevne du vil ha i tiden fremover, lag for en måned frem i tid. Når oversikten over kostnader og utgifter er på plass, bør man se på hvem som står bedriften nær, og tegne opp bedriftens overordnede økosystem.

• Hvem er dine interessenter? Sørg for en oversikt over hvem som blir berørt - det være seg positivt eller negativt - av din bedrifts situasjon. Denne kartleggingen gjøres for å identifisere hvilke interessenter som eventuelt kan bistå deg fordi de har en interesse av at du lykkes. Samtidig gir kartleggingen en oversikt over hvem du ikke behøver å ha i fokus akkurat nå.

søk om tilskudd fra staten

Sett deg inn i alle tiltakspakkene som har kommer fra staten det siste året, her kan du få mye hjelp. Tiltak som avdragsfrihet og endring av forskuddsskatt, kan raskt hjelpe bedriftene å forbedre likviditeten. Vi som er rådgiverne i Amesto AccountHouse har brukt mye tid på å bistå kundene våre med oversikt over tiltak og tilhørende tall, samt kartlegging av hvordan tiltakene berører de ulike bedriftene. Vi har også hjulpet mange med selve søknadsprosessen.

I vanskelige situasjoner dreier det seg om å gjøre noe med kostnadene man faktisk kan kontrollere. Som personlig næringsdrivende i dag bør en absolutt vurdere tiltak som for eksempel å utsette betaling av forskuddsskatt.

Søknadsfristen for å søke kompensasjon for tapt inntekt i perioden september-februar er nå satt til 15. juni og husk at din søknad må leveres med en bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

Føre var, ikke etter snar

Det er viktig å være føre var, ikke etter snar. Gjør det du kan så raskt som mulig ved å være proaktiv i eget selskap, og med din egen fremtid. Har du for eksempel kreditorer som venter på betalinger fra deg, er det utrolig viktig å snakke med dem og foreslå løsninger.

Skal du sende ut fakturaer, er mitt råd å få sendt disse så fort jobbene er avsluttet, eller eventuelt underveis i arbeidet. Ikke vent med utsendelser av fakturaer. Sett opp betalingsplaner og vurder muligheter for kvantumsrabatter. Dersom det er hensiktsmessig, kan man også gjerne stramme inn på betalingsfrister.

Finn riktig finansieringsløsning

Blir ikke fakturaene betalt, vil man normalt sende inkassovarsel. Men mange står fortsatt i en utfordrende tid, så mitt råd er å trå litt varsomt, se det ann fra sak til sak. Kanskje kan det hjelpe å ta en prat med kunden og se om dere kan komme til enighet. Gode relasjoner over tid er basert på tillit og at man stiller opp for hverandre. Husk at det kan komme mye positivt ut av gode, ærlige og åpne samtaler.

Fleksible finansieringsløsninger som banklån, soft funding, investorer med ekstern kapital eller kassekreditt kan være gode løsninger dersom ny kapital blir en nødvendighet. Ved kassekreditt har du en åpen pengebeholdning å trekke på ved behov, for eksempel til lønn. Tilbakebetalingen skjer når det kommer penger inn i virksomheten igjen.

Også salg av fordringer er en rask vei til sikkert oppgjør. Forhør deg med regnskapsfører om hvilke muligheter du har, og om hvem som tilbyr dette. Salg av fordring gir penger etter en dag, og fjerner all risiko ved kredittsalg.

Blir du nødt til å gjøre store investeringer som innkjøp av nye maskiner eller store verktøy, ville jeg har vurdert leasing i stedet for å gjøre dyre innkjøp.

Be om bistand ved behov

Er dine økonomiske utfordringer knyttet til pandemien er vi så heldige her i landet at vi kan søke om støtte fra ulike tiltakspakker. Men når det blåser som verst og du har mer enn nok med å holde bedriften og hodet over vann, kan det være lurt å søke råd hos erfarne fageksperter. Gode støttespillere er gull verdt, både under normale omstendigheter og ikke minst når det er krevende tider. 

Her har du oversikten over kompensasjonsordningen.

Lurer du på hvordan Amesto AccountHouse kan hjelpe deg? Vi tar gjerne en prat. Kontakt oss her.

Ørjan Lønning

Ørjan Lønning

Regionsdirektør Amesto AccountHouse Vest

Regionsdirektør Amesto AccountHouse Vest.