Arbeidsgiver ansvar

24
nov

av Celine Walvig , 24. november 2021

Festsesongen er i gang - hvilket ansvar har du som arbeidsgiver?

For mange kan julebordet eller sommerfesten beskrives som årets sosiale happening på jobben. En feiring dedikert til arbeidsstedet og de ansatte, som kan bidra til å styrke fellesskapsfølelsen, skape et bedre arbeidsmiljø og øke lojaliteten til arbeidsgiveren. En undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2019, viser imidlertid at 300. 000 arbeidstakere i Norge velger å takke nei til sosiale tilstelninger på jobben. To av årsakene til dette oppgis å være fyll og sosial ekskludering.

I henhold til arbeidsmiljølovens paragraf § 4-3, er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Dette gjelder ikke bare når de ansatte er på jobb, men også på sosiale tilstelninger i regi av bedriften. I tillegg står det nedfelt i likestillingsloven § 8a, at arbeidsgiver og ledelsen skal forebygge og søke å hindre forekomsten av seksuell trakassering.

Med andre ord har arbeidsgiver en særskilt forpliktelse i å påse at ansatte ikke opptrer uanstendig eller trakasserende. For at den sosiale sammenkomsten skal bli en vellykket feiring for både ledere og ansatte, har arbeidsgiver derfor flere oppgaver i forkant:

Arbeidsgiver og en eventuell sosialkomité må ha et bevisst forhold til hvordan de velger å markedsføre festen. Det er viktig at arrangementet ikke utelukkende konsentrerer seg rundt alkohol, men at man også legger vekt på sosial hygge, underholdningsbidrag, leker, og maten som skal serveres.

Arbeidsgiver burde sørge for at julebordet legges tett opp til arbeidsdagens slutt. I tillegg til å kommunisere sitt eget ansvar, må arbeidsgiver også sørge for at mellomledere og ledere forstår hvilket ansvar de har på sosiale sammenkomster på jobben.

Det er også det helt avgjørende at du som arbeidsgiver går foran som et godt eksempel, da det er din opptreden som legger føringer for hva øvrige ansatte vil anse som akseptabel opptreden. Husk; en arbeidsgiver er fortsatt en arbeidsgiver på julebord.

Dersom din virksomhet mangler retningslinjer til bruk i sosiale sammenkomster, kjøreregler for bruk av alkohol og eventuelle tilpasninger i personalhåndboken, har vi erfarne HR-konsulenter som kan bistå i utarbeidingen av et slikt regelverk. Å ha på plass et slikt regelverk vil gjøre at ansatte føler seg trygge og ivaretatt av bedriften.

Ta kontakt med oss i dag

Avslutningsvis må arbeidsgiver være bevisst på hvilke skatteregler som gjelder for sosiale arrangementer. I utgangspunktet regnes julebord som et velferdstiltak og kan dermed unntas skatteplikten. Julebordet må imidlertid kunne regnes som «rimelig», det vil si innenfor aksepterte rammer, og noe som alle eller mange av de ansatte får tilbud om å være med på.

Fra inntektsåret 2021 økte den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 2000 til 5000 kroner. Denne beløpsgrensen gjelder samlet for alle gaver i arbeidsforhold per inntektsår. Det er imidlertid ikke fradragsrett for merverdiavgift på innkjøp av gaver til ansatte. Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du klikke her 

Celine Walvig

Celine Walvig

Jr. HR-og lønnskonsulent