<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

17. jun

Fagkompetanse til din tjeneste.

Jeg har jobbet med lønnsadministrasjon og HR i mange år, og kan vel si at jeg er ganske så erfaren i faget. Det kan være krevende, ja til tider ganske utfordrende å holde rede på alle lovendringer, skatteregler og tariffer. Men mest av alt er lønnsfaget gøy, jeg elsker jobben min.

I Amesto AccountHouse har vi små og store kunder som vi håndterer lønnen for, noen er mer komplekse enn andre så klart. Men vi har flere team med fagfolk som kjenner regelverket ut og inn. Denne fagkompetansen er helt nødvendig for å kjøre lønn i en organisasjon. Så jeg kan god forstå at det kan oppstå usikkerhet om en fagperson på lønn skulle bli syk eller av andre årsaker ikke kan administrere lønnen i et firma.

VI ER DIN BACKUP

Så hva gjør man da om ansatte på lønningskontoret skal ta ut fire ukers ferie eller blir syk? Lønna må jo kjøres, og det er ikke alle som har en backup på alle rollene i bedriften. Av erfaring ser vi at det ofte blir kostbart for mindre bedrifter å ha flere personer internt med den nødvendige kompetansen for å utføre lønnsproduksjon.

Avvik fra prosedyrer om lønnsutbetaling er ikke nødvendigvis straffbart for virksomheten, men det kan skape unødvendig oppstyr og usikkerhet blant ansatte hvis lønnen ikke kommer inn på konto den dagen den skal. Hvis lønn uteblir over flere dager vil de ansatte også ha krav på renter. Slike situasjoner kan potensielt skape unødvendige spekulasjoner om bedriftens betalingsdyktighet.

For å svare på en slik utfordring har vi tjenesten Lønnsberedskap. Dette er en tjeneste for bedrifter som ønsker å kjøre lønnsproduksjonen selv men som har behov for en lønnsberedskapstjeneste ved sykdom og andre uforutsette hendelser.

FAGFOLK ON CALL

Lønnsberedskap gir bedriftene den tryggheten som er nødvendig, samt en rask og kvalifisert hjelp til lønnskjøringen. For jeg kan med sikkerhet si at det ikke er enkelt å hoppe rett inn i en slik rolle, ta over all lønnsadministrasjon og samtidig kjenne til lovverket, tariffer og innrapporteringer til staten. Det er her mine kollegaer og jeg kommer inn. Vi har fagfolk som kan hjelpe deg med å sikrer at lønnsutbetalingene blir gjort til riktig tid og på en korrekt og lovmessig måte.

HVORDAN FUNKER LØNNSBEREDSKAP?

Våre lønnskonsulenter kan trå til på kort varsel dersom din lønnsavdeling blir rammet av sykdom, ansatte skal ha permisjon eller ta ut lang ferie. På slike oppdrag velger vi erfarne fagpersoner med bred erfaring fra ulike bransjer, og som kjenner til de ulike lønnssystemene. I et oppstartsmøte går dere igjennom bedriftens lønnsrutiner, og vi får de nødvendige tilganger. Så det er ikke mye tid som går før dere er oppe igjen. Vi «rykker» ikke ut til bedriften din, men jobber sammen med fagteamet hos oss på Amesto AccountHouse. 

VIBEKE AASTERUD COO, Payroll