<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

4. sep

Spar penger på å outsource bedriftens lønnsadministrasjon

Skrur du av lyset for å spare kostnader i selskapet? Eller dropper du kanskje sosiale arrangementer for å sikre bedriftens likviditet? Du bør også vurdere andre, og langt mer langsiktige alternativer for å spare penger. Outsourcer du bedriftens lønnsadministrasjon vil du kunne spare deg for lagt større budsjettkostnader og samtidig legge til rette for videre vekst. 

Det er ikke tvil om at renteøkning, høyere lønninger og økte frakt- og innkjøpskostnader påvirker pengeflyten. Vi ser allerede en tydelig vridning i bedriftsmarkedet, og flere virksomheter har signalisert at det er på tide med flere støtteordninger fra regjeringen for at de skal overleve pris-, lønns- og renteøkningen. I mellomtiden ser mange på hvordan de kan innføre tiltak for å redusere kostnader. Men sparer du på de riktige områdene? Og ikke minst - har du lagt til rette for mer effektive rutiner og prosesser?

Jeg mener mange har mye å spare på å snu tankesettet. Man kan ikke operere på samme måte i et marked som ikke lenger oppfører seg på samme måte. Frem til nylig har for eksempel hovedregelen vært å løse alle oppgaver i egen virksomhet. Det er ikke alltid det er like hensiktsmessig og effektivt. Istedenfor å kunne alt om alt i egen bedrift bør du fokusere på det du er god på, og la andre hjelpe deg med det de er gode på.

Invester mer i din virksomhets spesialistkompetanse og mindre på administrative kostnader. Det er jo på spesialistkompetansen din du tjener pengene? Lønn er et godt eksempel på et sted hvor det ligger et stort inntjeningspotensiale. Ved å outsource oppgaver som ikke trenger å ligge lokalt i selskapet, slik som lønn og HR, vil du ikke bare spare penger, men også frigjøre tid til andre viktige oppgaver.

Les mer om våre Lønn og HR-tjenester

Lønns- og regnskapsfaget krever kontinuerlig kompetanseheving for å overholde og ivareta nye lover og regler, det i seg selv er både tids- og kostnadskrevende. Jeg må dessverre skuffe deg om du tenker det blir lettere fremover, for lovverket blir stadig mer komplisert. Mye skal hensyntas, både nasjonalt og internasjonalt.

Lønnsfunksjonen er jo preget av periodesvingninger, der det enkelte perioder er svært mye å gjøre, mens det i andre perioder bærer preg av lavt aktivitetsnivå. Med outsourcing betaler du gjerne for et sett med oppgaver, heller enn en full måned med en fulltidsansatt.

Lønns- og regnskapsfaget krever dessuten kontinuerlig investeringer i system. Medarbeidere trenger kursing og kompetanseutvikling, og programvaren må oppgraderes for å tilfredsstille seneste regelendringer. Har du en ekstern partner på lønn og HR kan du være sikker på at systemkompetanse blir ivaretatt og ikke minst at alle dine data er lagret i henhold til loven.

Hvilket bringer meg tilbake til mitt innledende poeng. Det er mye penger å spare på å sette bort lønnen. Med en kompetent samarbeidspartner som forstår din bransje vil du oppleve større fleksibilitet, økt tilgjengelighet og reduserte kostnader.

Det som har drevet meg i min jobb i alle år i Amesto, er at outsourcing av lønn har gitt positive ringvirkninger hos våre kunder. Gjennom en sikker og hjelpsom tilnærming minimerer vi virksomhetenes administrasjon gjennom effektive systemer og prosesser, nettopp for å bistå dem i møte med uforutsette endringer. Slike endringer skjer nå.

I uforutsigbare tider er det skummelt å garantere for noe som helst, så jeg nøyer meg med å si at jeg er helt sikker på at du vil oppleve at det er billigere å outsource enn å holde kostnadene lokalt. 

Les også artikkelen: Kostnadsbase på sparebluss? 

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_0527

LA OSS TA EN PRAT OM BEDRIFTENS LØNN- OG HR ADMINISTRASJON

Spar penger i dag.

Det er mange fordeler ved å sette ut lønn og HR til en ekstern partner. Alltid oppdatert på lover og regler, og tilgang på det siste innen teknologi er bare to grunner. Vi kan også garantere at tjenesten hos oss blir billigere enn å kjøre lønnsadministrasjonen in-house. La oss ta en prat for å se på mulighetene for besparelser og effektivisering i ditt selskap.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.