Lønnsberedskap

Lønnsberedskap - din backupløsning på lønn

21
aug

av Vibeke Aasterud , 21. august 2019

Lønnsberedskap er en backupløsning for lønnsproduksjon.

En tjeneste for bedrifter som ønsker å kjøre lønnsproduksjonen selv men har behov for en lønnsberedskapstjeneste ved sykdom og andre uforutsette hendelser. Lønnsberedskap er en tjeneste som gir din bedrift den tryggheten som er nødvendig, samt gir deg rask og kvalifisert hjelp i lønnsavdelingen. På denne måten sikrer du at de ansatte får riktig lønn til rett tid.

Å ha forberedt en beredskapsplan hvis den lønnsansvarlige blir syk er lurt. Som arbeidsgiver blir man som regel møtt med liten forståelse blant de ansatte dersom man er forsinket med lønnsutbetalingen. Avvik fra prosedyrer om lønnsutbetaling er ikke nødvendigvis straffbart for virksomheten, men det kan skape unødvendig oppstyr og usikkerhet blant ansatte hvis lønnen ikke kommer inn på konto den dagen den skal. Hvis lønn uteblir over flere dager vil de ansatte også ha krav på renter. Slike situasjoner kan potensielt skape unødvendige spekulasjoner om bedriftens betalingsdyktighet. Dessuten har de fleste ansatte egne forpliktelser som gjør dem avhengige av å få lønn til planlagt tid. Forsinkelser i lønnsutbetaling kan i verste fall føre til store konsekvenser for den enkelte.

Kostnadsbesparende

Av erfaring ser vi at det ofte blir kostbart for mindre bedrifter å ha flere personer internt med den nødvendige kompetansen for å utføre lønnsproduksjon. Kostnader knyttet til innleide tjenester sammenlignes ofte med å ha egne ansatte, men timeprisen for en innleid lønnsansvarlig kan ikke sidestilles med timelønnen til en ansatt. Det er mange kostnader knyttet til å ha en ansatt som ikke gjenspeiles i timelønnen, for eksempel arbeidsgiveravgift og velferdskostnader. Om bedriften ikke har behov for flere årsverk på lønnsavdelingen, kan det være smart å inngå en avtale om lønnsberedskap, slik at man er sikret de gangene behovet skulle oppstå.

Les også: Hvorfor outsource regnskapet?

Unngå gebyrer og tvangsmulkt

Regnskapsføring, herunder lønn, er forbundet med strenge krav til innrapportering. Bedriften forplikter overfor myndighetene å levere inn A-melding til fastsatt dato hver måned og forsinkelser i innrapportering kan koste bedriften dyrt. A-meldingen er en innrapportering av opplysninger vedrørende lønn og ytelser. Den som har betalt lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag skal sende inn A-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling. Overholdes ikke fristen kan bedriften bli ilagt tvangsmulkt. Tvangsmulkten er 113 kroner per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at mulkten løper til opplysningene er sendt inn eller feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er 1 000 x 1 113 kroner.  Til sammen  1 130 000 kroner.

Les også vårt blogginnlegg om årets regnskapsfrister

Hvordan fungerer Lønnsberedskap?

Dersom din ansatt blir syk og du har behov for hjelp, vil en av våre konsulenter trå til på kort varsel.

Prosessen for lønnsberedskap foregår slik:

- Et oppstartsmøte for å utarbeide beredskapsplan

- Gjennomgang av dagens rutiner

- Tildeling av nødvendige tilganger

- Når behovet melder seg kontaktes dedikert person

- Beredskapsplan iverksettes

- Lønnskjøring foretas

Dette får du med lønnsberedskap

- Dedikert person som kjenner bedriften

- Årlig gjennomgang av bedriftens lønnsrutiner

- Vi følger bedriften gjennom hele lønnsåret med oppdatering, tips og oppdateringer innen fagfeltet Lønn/HR