<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

26. mai

Hvordan søke om lønnskompensasjon.

NAV jobber med å utvikle søknadsportalen for refusjon og utbetaling av lønnskompensasjon for permitterte. Søkeportalen er ikke klar før i midten av juni, og det er dessverre ikke mulig å starte arbeidet med å sende inn opplysninger før NAV sin løsning er på plass. Her finner du en forklaring på hvordan dette gjøres.

LØNNSKOMPENSASJON - SLIK GÅR MAN FREM?

Myndighetene gikk tidlig ut med beskjed om at staten skulle betale full lønn opp til 6G til permitterte i 18 dager etter at arbeidsgiverperioden på 2 dager var over. For å søke om denne kompensasjonen skulle det benyttes informasjonen som ligger i A-ordningen, men nå viser det seg at denne informasjonen ikke er tilstrekkelig.

Den nye løsningen innebærer derfor at arbeidsgiver må sende inn de opplysningene som NAV trenger for å kunne utbetale pengene. Siden det nå er arbeidsgiverne og ikke de permitterte selv som må sende inn opplysningene, er det ventet at en forskriftsendring er klar mot slutten av mai.

Når ordningen er på plass er det lovet at den i stor grad skal være automatisert, og at pengene vil være på arbeidstakers konto relativt raskt. For at dette skal kunne gjennomføres må arbeidsgiver sende inn nødvendig informasjon til NAV, slik at de ansatte kan få sin utbetaling.

Lønnskompensasjonen skal gis i 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag, uavhengig om arbeidstakeren har fri eller har fravær. Dette gjør at ordningen blir 5 dager pr. uke, mandag til fredag, selv om arbeidstakeren har fri noen av disse dagene. Perioden påvirkes heller ikke av bevegelige helligdager.

Lønnskompensasjonen skal beregnes ut ifra gjennomsnittlig månedslønn hos arbeidsgiveren som permitterte, ut fra hva som er innberettet i a-melding de siste tre måneder før permitteringen startet. Det er tatt utgangspunkt i at gjennomsnittet er 21,67 arbeidsdager i en måned, slik at dagslønn blir 4,615 prosent av grunnlaget. Det vil si at arbeidstaker får ca 83 prosent av en månedslønn i de 18 dagene. Hvis man er delvis permittert reduseres kompensasjonen ut ifra prosenten de er permittert. Hvis den ansatte får mer i lønnsinntekt enn den oppgitte permitteringen reduseres kompensasjonen. Man kan heller ikke motta sykepenger eller omsorgspenger samtidig som kompensasjonen.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om lønnsadministrasjon og HR. Vi kan hjelpe deg.

VIBEKE AASTERUD COO, Payroll