Regler for overføring av ferie

17
des

av Vibeke Aasterud , 17. desember 2018

Ikke brukt opp ferien i 2018?

Regler for overføring av ferie

Har du ikke brukt opp alle feriedagene dine i 2018? I dette blogginnlegget ser vi på hvilke regler som gjelder for overføring av ferie.

REGLER FOR FERIEOVERFØRING

Ved årsslutt er det mange som begynner å se på hvor mye ferie de har igjen eller hvor mange overtidstimer de har, og hva kan overføres til neste år. Reglene for overføring fra et år til et annet er komplekse, og uvitenhet koster mange av oss flere tusen kroner ved at oppspart ferie går til spille. Mange kjenner dessverre ikke til reglene over hvor mye ferie man kan overføre fra år til år, og dette går til syvende og sist ut over den ansatte.

HVA KAN OVERFØRES TIL NESTE ÅR?

Det viktigste er å vite hvilken ferieordning bedriften du er ansatt hos har. Ferieloven sier 21 dager, avtalefestet ferie utgjør ytterlig 4 dager. Antall dager man kan overføre gjenspeiles i hvilken ordning man tilhører. 21 dagers ferie kan overføre 10 arbeidsdager, og 25 dager ordning kan overføre 14 arbeidsdager, og det bør avtales skriftlig.

Neste års ferie kan dermed bli kortere enn planlagt, uten at du får betalt for det, om du ikke setter deg inn i reglene. Det er nemlig flere år siden man kunne ta ut ubenyttet ferie i form av lønn ved årsslutt. Men, det finnes ikke en lov uten unntak. Har du vært i permisjon eller langtidssykemelding, og på den måten ikke har hatt mulighet til å avholde ferie, vil det være mulig å overføre alt.

Les deg også opp på reglene for ferie og feriepenger.

ENORME TAP FOR NORSKE ANSATTE – HVERT ÅR

Det er primært arbeidsgivers ansvar å påse at alle ansatte tar ut den ferien de har krav på, og her er det en liten åpning, for hvis det ikke blir gjort, kan den ansatte be om å få overført all utestående ferie til neste år. Nettopp det viser hvorfor det er viktig at både arbeidsgiver og ansatt følger med i timen.

UNGE NORDMENN HAR MINST INNSIKT

En undersøkelse gjort av Amesto for et par år siden viste at det faktisk bare var 1 av 6 under 30 år som kan feriereglene. Så hvis de unge ikke har satt seg inn i reglene når de startet i arbeidslivet, oppfordres de til å bruke litt tid på å sette seg inn i reglene. Men alle virksomheter bør også sørge for å orientere de nyansatte på en god måte.

Det beste rådet vil være å sette seg inn i reglene, og diskutere med sjefen i god tid når man ønsker å ta ut ferien. Med en inntekt på en halv million i året vil man tape hele kr 10 000 bare på én ferieuke. 

Våre rådgivere i Amesto AccountHouse pleier å oppfordre kundene våre til å ta en gjennomgang av gjenstående ferie for sine ansatte allerede i september. At de lager en veloverveid plan for uttak av restferie før utgangen av året. Husk at overførte feriedager er en kostnad, og at det må avsettes for denne kostnaden i regnskapet.

Les også vårt blogginnlegg om arbeidstid og fridager i julen.

Vibeke Aasterud

Vibeke Aasterud

Teamleder Payroll