Tren deg smartere

15
mar

15. mars 2016

Tren deg smartere

Norske bedrifter bruker i følge spesialrådgiver Liv Ranghild Teig i NHO, årlig flere milliarder på kurs og kompetansehevende tiltak. Formålet er å motivere og utvikle medarbeidere til å bli flinkere i jobben sin. Nå indikerer en ny studie at fysisk aktivitet kan bidra til samme effekt.

Dagens Næringsliv kunne den 16. februar presentere en fersk dansk studie som konkluderte med at «Én intensiv time fysisk aktivitet i uken kan gjøre deg friskere og flinkere på jobb», hvor forskere gjennom to år har overvåket to grupper på totalt 400 personer – en treningsgruppe og en mindre aktiv gruppe. Deltakerne i treningsgruppen fikk tilbud om én time høyintensitetstrening i arbeidstiden per uke. I tillegg ble de oppfordret til å gjennomføre 30 minutter moderat aktivitet seks dager i uken på egenhånd.

Resultatene viser et signifikant fall i korttidssykefraværet for treningsgruppen på 49 prosent, i tillegg steg arbeidsevnen med fem prosent og produktiviteten økte med 5,5 prosent sammenlignet med personene i kontrollgruppen.

Forskning.no publiserte i 2012 en artikkel med den besnærende tittelen «Gå og bli smart». I artikkelen beskriver forsker Mia Keinänen ved Norges Idrettshøyskole hvordan det ikke bare er kroppen som sovner ved inaktivitet, men at også hjernen fungerer mye dårligere. Under fysisk aktivitet derimot, øker hjertefrekvensen og bidrar til at det frigjøres nevrotransmittere i hjernen. Disse holder oss våkne og skarpe.   

I Amesto AccountHouse er vi i full gang med et krevende årsoppgjør, med lange dager og ofte kompliserte faglige problemstillinger som skal løses. Dette krever kompetanse, utholdenhet og konsentrasjon. For å holde oss friske og skjerpet, og til enhver tid levere tjenester av høyeste kvalitet, har vi tatt forskningen på alvor og satt fysisk aktivitet på dagsorden. I samarbeid med tidligere proffsyklist Mads Kaggestad, og med stor entusiasme, ble Amesto Athletic Challenge 2016 lansert på årets kickoff i februar. Målet med «Challengen» er å skape motivasjon, fellesskap og glede rundt fysisk aktivitet gjennom et helt år.

Vår målsetning er ikke å fostre frem noen få supermosjonister, men å lansere et lavterskeltilbud og få med oss medarbeider på ett felles helseløft.  Her blir man delt inn i lag og plassert inn i passende kategori – mosjonist, entusiast eller aktiv, og konkurrerer sammen med laget om å nå ett visst poengnivå per måned. Det er kun mulig å oppnå 1000 poeng per måned, og alle som har nådd maks poengsum er med i trekning om den gjeve tittelen «månedens trimmer», i tillegg kåres beste laginnsats.

Foruten premiering blir det også personlig oppfølging av Mads Kaggestad underveis. Det motiverer – det kan jeg skrive under på! Min engelske setter, Prima, har nytt godt av at matmor sanker poeng – og er nå en lykkelig(ere) og sprekere hund! 

Fordi jeg har bakgrunn som CFO, er analytisk OG trigges av å måle og dokumentere resultater, har vi etablert en egen helse-KPI. Målsetning er >90 prosent deltakelse, snitt 900 poeng og 0,5 t gjennomsnittlig aktivitet per ansatt samt en reduksjon i sykefravær på 20 prosent.

Jeg syns dette var et noe hårete mål, men for en gjeng og for en entusiasme! Første måned hadde vi 92,5prosent deltakelse, en snitt daglig aktivitet på 0,6 timer per ansatt og fornøyde og engasjerte medarbeider. Jeg tar av meg hatten..

Vi tror på forskningen og vil trene oss både friskere og smartere!