<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

people34_2120x670

TEKNOLOGI STYRKER KUNDESAMARBEIDET, OG GIR RÅDGIVEREN MUSKLER.

Samarbeid ved outsourcing

Som autorisert regnskapsfører og Senior Manager leder Bård Vikebø 13 dyktige og dedikerte ansatte i Amesto AccountHouse. Han forteller ivrig om store satsninger på intern kompetansebygging, og rekruttering av medarbeidere med kompetanse innen både RPA (Robotic Process Automation) og robotikk. Selskapet gjør spennende investeringer, med utstrakt bruk av selvutviklet teknologi.

 

– Amesto har fantastiske eiere og en proaktiv ledelse. De tenker langsiktig, og tør å ta sjanser på å reinvestere. De ser ikke ny teknologi som en trussel, men som muligheter. Det gjenspeiles i det kompetansehuset vi sitter i.

Som regnskapsroboten SEMINE, basert på kunstig intelligens, er også RPA-roboten Robby et satsingsområde. Robotene kommer kundene til gode, ved at regnskapsførerne får frigjort tid til mer strategisk kundearbeid. Like viktig er de store midlene som pumpes inn i kursing og utvikling av alle medarbeiderne.

–  Det gir en bevisstgjøring rundt kundenes behov, og bidrar til trygghet i rådgiverrollen.

RÅDGIVNING I ALLE LEDD

Vikebø er opptatt av å rigge teamet optimalt, for å kunne gi best mulig leveranse til kundene.

– Når kundene setter ut regnskap og lønn til oss, får de muligheten til å fokusere på egen kompetanse og kjernevirksomhet. Som deres økonomifunksjon, er det vi som investerer i å være innsatt i og oppdatert på alt kunden har behov for. Vi viser veien.

I Vikebø sitt team har alle kunder faste kontaktpersoner og en autorisert regnskapsfører som er oppdragsansvarlig. Deres rolle er å sørge for den beste kundeopplevelsen, samt sikre lovpålagte og interne kontroller. Minst to personer er involvert hos hver kunde, for å sikre nok ressurser og riktig kompetanse på oppdragene. 

– Vårt mål er å gjøre det vi kan for at kunden skal nå sine mål. Vi skal gi dem så godt beslutningsgrunnlag og så god informasjon som overhodet mulig.

Rådgiverrollen er ikke ny for Vikebø. Han sier at kunstig intelligens, analyseverktøy og integrasjonsløsninger gir regnskapsførerne bedre forutsetninger til å være rådgivere, men at rollen er iboende i dem hver dag.

– Vi er rådgivere i alt vi gjør, gjennom hele tjenestespekteret. Rådgivningen starter nødvendig vis ikke der regnskapsførselen slutter.

Enten de jobber med regnskap, IT eller sitter i møte med kunden, vurderer de hvordan de kan effektivisere, forenkle og bistå kunden i å oppnå suksess.

– Hvorfor har kunden overskudd? Hva er triggerne; hva gjøres riktig? Hvordan kan vi hjelpe dem til å bruke kortere tid på én oppgave, eller sikre flyt i en annen? Dette er spørsmål vi stiller oss hver dag.

Les artikkelen: Fra tallknusere til rådgivere

OSS, IKKE «VI» OG «DEM»

Med skybaserte systemer er kundene mer involvert i arbeidet som gjøres hos Amesto AccountHouse. Vikebø sier at det gir store muligheter, som må gripes.

– Det er mer krevende for oss å være á jour til enhver tid, men desto mer givende. Når kunden er på og vi kan diskutere løpende, får vi et nærere forhold.

 

Da blir samarbeidet både morsommere og mer meningsfylt.

– For det er ikke vi og dem – det er oss. Et kundeforhold består av to parter. Når vi er kundens økonomifunksjon, fjernes veggen. Godt samarbeid er tuftet på en åpen og tillitsfull dialog.

Han sier at fysiske møter er viktig, og tar gjerne en lunsj sammen med kunden.

– Vi er heller ikke redde for å ta en telefon uten videre grunn. Enten får vi kjennskap til forbedringspotensial, eller så får vi bekreftet at alt er bra. Dialog er viktig uansett, og tilbakemelding er aldri bortkastet.

Les hva kundene sier om oss

Teamlederen sier at de ønsker det samme som kunden.

– Vårt felles mål er at kunden er fornøyd. Når kunden er glad, er vi også glade!

LAST NED VÅR HÅNDBOK

Fremtidens lønn og regnskap.

Vi skal skape muligheter, ikke peke på begrensinger. Vi skal ønske ny teknologi velkommen. Vi skal endre oss! Ta deg tid til å lese vår håndbok om tar for seg fremtidens lønn og regnskap - slik vi ser den!

Kontakt oss

Som autorisert regnskapsfører og Senior Manager leder Bård Vikebø 13 dyktige og dedikerte ansatte i Amesto AccountHouse. Han forteller ivrig om store satsninger på intern kompetansebygging.