<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Skjermbilde ABP_920

ASSET BUYOUT PARTNERS

Forvaltning krever kompetanse, også hos leverandøren.

- For Asset Buyout Partners ble bransjekunnskap nettopp det avgjørende i valg av samarbeidspartner.

 

 

Bransjekunnskap var avgjørende

«Vi ble anbefalt Amesto AccountHouse av flere innenfor eiendomsbransjen da vi valgte å bytte, og vi anbefaler med glede vår partner videre til andre. Med in-house erfarne forvaltere og solid eiendomskompetanse er vi godt fornøyde med samarbeidet.»

Henrik Melle, Finansdirektør

HenrikMelle

Henrik Melle

Finansdirektør

Inngående bransjekunnskap

Som forvaltere av industriell eiendom trengte Asset Buyout Partners en samarbeidspartner som forsto deres behov og kunne vise til inngående bransjekunnskap. I tillegg ønsket de en samarbeidspartner som kunne tilby effektive systemløsninger skreddersydd deres virksomhet. De ble anbefalt Amesto AccountHouse.

Fenistra

Innenfor regnskap er det mye lettere for oss å snakke med noen som er dyktig på særegne problemstillinger innen næringseiendom. I tillegg til god kompetanse innen regnskap, har Amesto AccountHouse erfarne forvaltere som bistår opp mot Fenistra og kontraktsforvaltning, sier finansdirektør Henrik Melle.

Partner på system

For Asset Buyout Partners var det en viktig forutsetning at de kunne benytte de samme systemene som de var fornøyde med fra tidligere, og trengte en partner med kjennskap til flere ulike leverandører og systemer. Det har Amesto AccountHouse.

Support

I tillegg til systemkompetanse var det viktig for Asset Buyout Partner å kunne motta bistand fra kompetente og kunnskapsrike kundekontakter. Support er utvilsomt viktig for god drift, og for Asset Buyout Partners sto bransjekunnskap- og erfaring høyt på listen. «Vi opplever at vi har ett godt samarbeid med våre kontaktpersoner, og vi har løpende kontakt og opplever at Amesto AccountHouse leverer god kvalitet, samt at de både er proaktive, fleksible og spiller oss gode, sier Melle.

Bærekraft

Asset Buyout Partners har fokus på bærekraft og teknologi, og derfor passer det også godt å samarbeide med en partner med fokus på de samme områdene. Henrik ser frem til videre godt samarbeid med Amesto AccountHouse på den teknologiske siden i årene som kommer.

Riktig kunnskap

Vi ble anbefalt Amesto AccountHouse av flere innenfor eiendomsbransjen da vi valgte å bytte, og vi anbefaler med glede vår partner videre til andre. Med in-house erfarne forvaltere og solid eiendomskompetanse er vi godt fornøyde med samarbeidet, sier finansdirektør Henrik Melle.

Systemkompetanse på Fenistra og Xledger.

I Amesto AccountHouse fokuserer vi nemlig på å kunne tilby systemløsninger som er nøye tilpasset våre eiendomskunder. Med fokus på digitalisering og automatisering bidrar vi til at økonomifunksjonen blir drevet på en trygg og effektiv måte i virksomheten. Vi jobber for at kunden skal oppnå full oversikt over inntekt på utleide arealer, og tar oss i tillegg av den administrative og økonomiske biten.

Til å bistå på den fronten er systemer som Xledger og Fenistra viktige bidragsytere, og dette er systemer som Asset Buyout Partners allerede er godt kjent med.

Dette er Asset Buyout Partners.

Asset Buyout Partners er et industrielt eiendomsselskap med en fokusert investeringsstrategi rettet mot virksomhetskritisk eiendom og infrastruktur i energi- og maritime klynger. Selskapet eier og utvikler eiendom og infrastruktur på strategiske lokasjoner langs norskekysten, fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. 

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!