<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

yvonne-siri_2892_2120x670

-TUNGVEKTER TILGJENGELIG FOR ALLE.

Strategisk HR.

I det nyopprettede selskapet, Amesto People & Culture, har vi fått med oss Yvonne Fosser, som er en tungvekter innen HR. Selskapets ambisjon er å tilgjengeliggjøre strategisk HR-kompetanse til de som ellers ikke har muligheten til å ansette denne type kompetanse. Gjennom Amesto People & Culture vil små og mellomstore bedrifter få bistand i endringsprosesser, konflikthåndtering, lederutvikling, kulturprosesser og HR for hire.    

- Jeg har blitt kontaktet av bedrifter som har hatt behov for strategisk HR og veiledning innen fagfeltet i flere år. Jeg har derfor sett at strategisk HR enkelt kan være del av en kommersiell delingsøkonomi, der vi deler kompetanse på tvers av selskaper og bransjer. Da får man tilgjengelig kompetanse til en lavere kostnad. De aller fleste norske bedrifter i Norge er små og mellomstore, og de har ikke anledning til å ansette strategisk HR-kompetanse. Jeg ønsker derfor å gi flere muligheten til å benytte vår kompetanse i større eller mindre porsjoneruten å måtte ansette HR-kompetanse på fulltid, sier Yvonne Fosser, leder av Amesto People & Culture 

Det nystartede selskapet har som mål å vokse med 20-30 ansatte innen 3-5 år.  

- For oss er dette en spennende og etterlengtet strategisk satsing. Vi er allerede et av landets ledende økonomihus innen regnskap, lønn og operasjonell HR, og med vår satsning innen strategisk HR vil vi nå kunne levere komplette HR tjenester på alle nivå. Vi har sett et økende behov og etterspørsel, og vi har jobbet med å finne den den riktige personen til å drivsatsingen. Yvonne Fosser har over 20 års HR-erfaring fra lederstillinger i både privat og offentlig virksomhet. Hun bringer ikke bare med seg en tung kompetanse og stort nettverk, men også et kompatibelt verdisyn, med fokus på etikk og bærekraft. Som en ekstra bonus er hun også siviløkonom, noe som gjør at alt hun foretar seg er forretningsmessig forankret, sier CEO i Amesto AccountHouse, Siri Nilssen.  

Amesto People & Culture vil rette seg mot alle selskaper, helt fra de minste, som bare trenger råd, til store konsern og organisasjoner som trenger spesialistkompetanse og ekstra erfaring. Teamet vil kunne tilby bistand i endringsprosesserrådgiving og coaching, lederutvikling, kulturprosesser og HR for hire.   

- Det er mange gode intensjoner der ute. Ledere er opptatt av å ha fornøyde ansatte, men de vet ikke helt hvor de skal begynne, og de tror ikke at det å investere i strategisk HR vil synes på bunnlinjen. Det de glemmer er at et kick off i året og spredte lederkurs fort blir dyrt og lite verdiskapende, hvis det ikke settes i system. Min erfaring er at man må konsentrere seg om å jobbe systematisk med engasjement, som faktisk har dokumentert påvirkning på både trivsel, prestasjon og resultat, sier Fosser. 

Det nye selskapet åpner dørene denne uken og er allerede i gang med å ruste opp organisasjonen.  

- Som sagt har vi planlagt denne satsingen lenge, og erfaringen de siste månedene viser at norske selskaper er blitt enda mer bevisste på hva de trenger av kompetanse og i hvilket omfang. Med vår løsning får du tilgang til en av Norges virkelige tungvektere på strategisk HRDette er kommersiell delingsøkonomi i praksis. Vi har både investeringsevne og -vilje til å akselerere oppbyggingen av selskapet, sier Nilssen.