Visma Lønn.

Visma Lønn er et lønnssystem som ivaretar alle norske særtrekk knyttet til lover, regler og rapporteringskrav. Visma Lønn er et norskutviklet system bygget for norske forhold.

Visma Lønn – for små og store selskaper.

Visma Lønn er utviklet for norske forhold og ivaretar alle norske lover, regler og rapporteringskrav. Programmet har godt med funksjonalitet for både leder og ansatt.

Mer om Visma Lønn - sjekk her 

Funksjonalitet i Visma Lønn.

 • Lønnslipp på nett og mobil
 • A-melding via Altinn
 • Historiske rapporter
 • Pensjonsrapportering til forsikringsselskap
 • Fraværsregistrering
 • Remittering
 • Varsler på hendelser

 

 

 • Automatisk beregning av etterbetaling
 • Lønnsjustering via Excel
 • Import og eksport fra andre systemer
 • Filbasert integrasjon til alle økonomisystemer
 • Fullintegrert med Visma Business og Visma Global
 • Knytte arbeidsavtaler til andre ansatte

Hva får du i Visma Lønn?

Vårt kompetansemiljø på lønn og HR har flere års erfaring med Visma Lønn. Vi kjenner systemet godt og jobber med implementering og bistår kundene våre med support om de lurer på noe.

Visma Lønn er bygget for å gjøre det enkelt å jobbe med et komplekst og omfattende fagfelt. 

 

Ta bilde av dine papirkvitteringer med en app som leser og sender til godkjenning. Relevant valuta og GPS basert reiserute.

 

 

Enkel og nettbasert registrering av fravær og ferie for alle ansatte. Lederen blir varslet og kan godkjenne fortløpende.

Enkel funksjon for registrering av timer og mertid. Kan registreres på mobil og lederen godkjenner fortløpende og like enkelt.