Arbeidstid ved jul og nyttår

30
nov

av Vibeke Aasterud , 30. november 2017

Arbeidstid ved jul og nyttår

Vi nærmer oss julen, og da dukker det også opp en del spørsmål rundt arbeidstid på julaften og nyttårsaften. Ansatte etterspør informasjon om reglene rundt disse dagene. Dette innlegget oppklarer hva som er de faktiske reglene.

Er julaften rød dag?

For å svare kort: Nei. I julen er det mange virksomheter som praktiserer kortere arbeidsdager på julaften og nyttårsaften. Denne reduserte arbeidstiden er ikke lovfestet. Julaften er spesielt nevnt i arbeidsmiljøloven, der er det presisert at det skal være arbeidsfri på julaften fra klokken 15:00. Det vil si at hvis man skal jobbe etter klokken 15:00 så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Søndagsarbeid er bare tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Det vil si at vanlig kontorarbeid ikke skal gjøres etter klokken 15:00 på julaften.

Hva med nyttårsaften?

Nyttårsaften er ikke nevnt spesielt i arbeidsmiljøloven, så der gjelder den generelle regelen om at det skal være arbeidsfri fra kl. 18:00 dagen før en søndag eller helgedag. Det vil si at arbeidstakere med vanlige kontorjobber kan jobbe full dag på nyttårsaften frem til klokken 18:00.

Les også: Arbeidstid og overtid - hva sier loven?

Avvikling av ferie i julen

Når det gjelder avvikling av ferie i julen, så er det fullt mulig å legge ferie til jul- og nyttårsaften.

Det er arbeidsgiver som bestemmer når de ansattes ferie skal avvikles, med noen begrensninger. Hvis det ikke er hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb disse dagene, er det fullt mulig for arbeidsgiver å legge ferie til disse dagene. Arbeidstakerne vil da bruke en hel feriedag for hver av disse dagene, det det ikke er noe som heter halve feriedager i ferieloven.

Nå nærmer det seg at ferieåret 2017 er ferdig, og det er viktig at arbeidsgiver har oversikt over gjenstående feriedager, dette fordi ferieloven har klare bestemmelser for overføring av ferie til nytt år. I ferieloven har man 4 uker og 1 dag ferie.

Arbeidstaker og arbeidsgiver har mulighet til å avtale skriftlig overføring av feriedager til nytt ferieår. Det kan da lages en avtale på maks 2 ukers ferie som kan overføres.

Dette er noe begge parter må være enige om, og ingen av partene kan kreve dette. Hvis arbeidsgiver ønsker at alle ferie skal tas ut i ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

Mange firmaer i dag har avtalefestet ferie, det vil si 5 ukers ferie. De 4 ekstra feriedagene er ikke lovfestet men avtalefestet. Så man står friere til hvordan disse kan håndteres. Disse kan man, hvis ikke annet er bestemt, overføre i tillegg til de 2 ukene etter ferielovens regler.

Dersom arbeidstakeren ikke har fått avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal all ferie overføres til neste ferieår.