<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

10. okt

Har du kontroll på ansattes restferie?

Vet du hvor mange feriedager dine ansatte har til gode? Og hva skjer når året er omme, blir de borte?

Vi er inne i årets siste kvartal, og det er på tide å ta en status på feriedager hos dine ansatte og sikre at restferien planlegges, altså at de avvikles eller overføres.

 

I år som i fjor er det nok mange som ikke har sett det samme behovet for lang sommerferie, eller har spart ferien til det igjen skulle bli tillat å reise. Ferieloven er ikke endret pga korona, så her gjelder de samme reglene som før.

Har du de lovfestede feriedagene på fire uker og én dag, altså 21 dager for deg med fem dagers arbeidsuke, kan ansatte søke om å overføre opptil to uker ferie, altså 10 dager. Merk at ferieloven snakker om feriedager basert på 6 dagers uke. 

Har du i tillegg til de lovfestede dagene fire ekstra dager, altså fem uker ferie, kan de fire avtalefestede dagene enten overføres, eller betales ut. Det vil si at det kan overføres nesten 3 uker ferie.

Men – ansatte har ikke krav på å overføre disse; du som arbeidsgiver kan pålegge at disse avvikles før året er omme. Da bør du forte deg litt, da ferie helst skal varsles to måneder i forkant. Om det ikke er mulig å avvikle ferien blir den ikke borte selv om det ikke søkes om overføring; de blir med til neste ferieår, men for å være ryddig er det greit å dokumentere dette likevel, spesielt om du ikke har et eget system for ferie og fravær.

MAL FOR SKJEMA "OVERFØRING AV FERIE"

ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Før du godkjenner overføring av all ferie, husk at disse også skal avvikles i tillegg til ukene for neste år. Og kostnaden for overførte feriedager skal avsettes i regnskapet.

Du som arbeidsgiver har ansvar for å sikre at dine ansatte avvikler feriefritiden sin, så dette må du aktivt gjøre. Feriedager blir aldri borte, og det er kun de 4 avtalefestede dagene som kan betales ut. Unntaket er når ansatte slutter, likviditetsmessig kan dette skape utfordring om ansatte har overført to uker ferie hvert år. Husk at du som arbeidsgiver også har styringsrett når det kommer til feriens plassering, men det beste er så klart om du og dine ansatte blir enige.

Usikker på ferieloven, hvordan du skal gå frem, eller trenger du hjelp med en ansatt som nekter å ta ferie? Vi har HR-konsulenter som hjelper deg!

Les også vår artikkel om "Utbetaling av feriepenger ved permittering"

MERETE FESTE Manager, HR