<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture8_2120x670

Regnskapstjenester for finans og investering.

Få tilgang på erfarne økonomikonsulenter med spesialkompetanse innen finans og investering. 

 

#SIMPLIFYING BUSINESS

Regnskap for investeringsselskap.

Få et dedikert team som holder orden på ditt regnskap og dine investeringer. Våre fagpersoner er tett på tallene dine og har erfaring med å jobbe med finans- og investeringsbransjen. Fagekspertene har solid kompetanse med regnskap for investeringsporteføljer.

Våre nettbaserte løsninger sikrer deg detaljert innsikt, oppdaterte regnskapstall og rapportering. Med andre ord full kontroll over alle frister og en effektiv finansforvaltning.  

BEHOV FOR EN MER EFFEKTIV FINANSFORVALTNING?

Dette kan du få hjelp til.

Regnskaps-tjenester

 • Ordinær bokføring
 • Postering av sluttsedler
 • Gevinst- og tapsberegninger
 • Import av markedskurser
 • Oppdatering av ligningskurser
 • Emisjoner
 • Innebygget verdipapirregister
 • Fullstendig beholdningsoversikt
 • Vurdering av plassering via utenlandske forvaltere
 • Lønn og styrehonorarer
 • Rapportering
 • Årsavslutning, herunder årsregnskap, skattemelding og aksjonærregisteroppgave
Les mer Lukk

Instrumenter

 • Aksjer/aksjefond
 • Rente- og pengemarkedsinstrumenter
 • Opsjoner
 • Terminkontrakter
 • Hedgefond
 • Private Equity
Les mer Lukk

Skatt- og avgiftsbehandling

 • Skattemessig behandling av realisasjoner
 • Utbytte og utbetalinger iht fritaksmetoden
 • Håndtering av andre relevante skattemessige problemstillinger
Les mer Lukk

Systemene vi bruker til investeringsselskap.

Kvadratisk 466x466 surface-ksAwrlBLDn8-unsplash-1

Xledger

Mange selskaper innen finans og investering foretrekker å jobbe med Xledger. Det skybaserte økonomiprogrammet kan integreres med finansforvaltningssystemet Escali. I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter.
466_zoe-holling-Deg_jGchsuA-unsplash

Escali

Systemet er utviklet spesielt for finans- og investeringsselskap som trenger å få effektivisert og automatisert forvaltningen. Escali beregner påløpte renter, markedsverdi, urealisert gevinst/tap, omkostninger, renter, valutagevinster- og tap, amortisert kost og beredskapsprovisjon.

VI ER TETT PÅ TALLENE DINE

Din egen spesialist på regnskap for investeringsselskaper.

Skattemessig realisasjoner

Går du med planer om å realisere eiendom og lurer på hvilke skattemessige konsekvenser en eventuell overdragelse eller et salg vil få for deg? Vi bistår deg med riktig skattemessig realisasjoner.

Gevinstberegning

Våre eksperter håndterer hvordan den skattemessige gevinsten, eller tapet beregnes ved salg av verdipapir, eiendom etc.

Verdipapirbehandling

Du kan benytte en av våre fagpersoner med spesialkompetanse på håndtering av verdipapir og aksjehandel. Slik får du bedre oversikt og grunnlag til å ta riktige beslutninger.

Skattemessige problemstillinger

Har du spørsmål eller utfordringer rundt skattemessige problemstillinger skal du vite at vi har fagkompetansen til å hjelpe deg. Alltid oppdatert.

Rapportering til myndighetene

Du vil få tilgang til flere standardiserte rapporter med data fra Xledger og Escali. I tillegg holder vi deg oppdatert på alle frister og nødvendig rapportering til myndighetene.

Innsikt og helseattest

I Escali får du et dashborad med dine viktigste nøkkeltall og KPI'er. Oversikten gir selskapet ditt en grundig helsesjekk slik at du kan ta strategiske og operative beslutninger.

klaveness marine valgte amesto

Effektiv finansforvaltning.

Med effektive systemløsninger, riktig kunnskap og et godt øye for eiendom, har vi troen på at store ting kan skje, og vi gleder oss til å samarbeide videre inn i fremtiden, sier den meget godt fornøyde økonomisjefen i Klaveness Marine, Asgeir Elvebakk.

DIGITALE VERKTØY OG RÅDGIVING FOR Å KOMME I GANG MED BÆREKRAFTSRAPPORTERINGEN

En bærekraftig bransje.

Også investeringsbransjen må være sitt ansvar bevisst om vi skal nå målet om netto null-utslipp innen 2050. Amesto Footprint har utviklet digitale verktøy som kan hjelpe ditt selskap med bærekraftsrapportering og klimaregnskap.

I kombinasjon med rådgiving fra våre fageksperter hjelper vi deg å stake ut kursen gjennom jungelen av bærekraftstandarder og reguleringer. Ta kontakt om dere ønsker en prat om bærekraftsrapportering

Dette er vårt fag

Ledende kompetansemiljø.

Vi er blant Norges ledende kompetansemiljøer innen regnskap, og er samtidig en del av et norsk tech-konsern, med over 1 000 ansatte. I 2022 ble vi av Innovasjonsmagasinet kåret til Norges 3. mest innovative selskap. For oss handler innovasjon om mer enn bare å øke profitten. Vi jobber hardt for å inkludere både People- og Planet-dimensjonen i innovasjonsprosjektene vi gjør.

Med teknologisk kompetanse og fagkompetanse vil våre rådgivere og regnskapsførere sørge for bedre oversikt og god økonomisk kontroll, som igjen øker verdiskapningen i din virksomhet.

VERKTØYET SOM GJØR STYREARBEIDET MER EFFEKTIVT OG OVERSIKTLIG.

Amesto Boardroom.

Passer for investeringsselskaper som ønsker å forenkle styrearbeidet, gjøre den mer digital og oversiktlig. Alle styremøter, også generalforsamlinger kan avholdes på web, noe som er tidsbesparende og mer økonomisk. Har du mange styreverv hjelper portalen deg med å håndtere alle dokumenter, møteinnkallelser og deling av filer etc.

Den perfekte samhandlingsportal for hele styret og bedriftens ledelse. Her er alt samlet på en felles plattform, brukervennlig og oversiktlig.

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!