feriepengerr

3
apr

av Vibeke Aasterud , 3. april 2020

Feriepenger ved permittering.

Lurer du på hva som skjer med feriepengene når du er permittert?

Feriepenger er opptjent i det foregående arbeidsåret. Har du opptjent rett til feriepenger, skal disse utbetales i stedefor lønn i den perioden du tar ut ferie.

Arbeidsgiver har ikke styringsrett over feriepengene dine. Feriepenger er en del av lønnen din. Hvis du er permittert så har du fortsatt krav på feriepengene dine. Men utbetalingen din vil bli litt annerledes enn den ville vært hvis du ikke er permittert.

Dagpenger i stedenfor lønn

Når du er permittert så får du dagpenger i stedefor lønn, det betyr at du ikke kan motta feriepenger samtidig som du mottar dagpenger. Det er enten eller.

Hvis du som arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden, stopper da utbetalingen av dagpenger i den perioden du opplyser at du har ferie. Det er du som arbeidstaker selv som må melde fra til NAV om når du tar ut ferie. Dette gjøres via meldekortet til NAV.

Utbetaling av feriepenger

De fleste arbeidstakere i Norge får feriepenger utbetalt i mai eller juni. Som permittert har du som nevnt ikke rett på utbetaling av feriepenger. Det er arbeidsgiver som må sørge for at det er kontroll rundt stopp av utbetaling av feriepenger til permitterte ansatte.

Samtidig som at arbeidstaker ikke kan kreve å få utbetalt feriepenger mens man er permittert, så kan arbeidsgiver bestemme seg for at et er mest praktisk at alle ansatte også de som er permitterte får feriepengene samtidig. Hvis arbeidsgiver bestemmer seg for dette må du huske å sette av feriepengene til du skal ta ut ferie. Dette er uavhengig om du tar ut ferie når du er under permittering, eller når du er tilbake i arbeid. Det vil si at arbeidsgiver da trekker deg i perioden du har ferie.

Som permittert kan man ta ut ferie i permitteringsperioden, og da har man krav på å få feriepengene utbetalt, men da begrenset til det antall feriedager man tar ut. Hvis du tar ut ferie så får du ikke dagpenger, her er det ikke gjort endringer mot opprinnelig lovverk, feriepenger erstatter lønn i ferieukene.

Hvis man ønsker å ta ut ferie i permitteringsperioden forlenges permitteringsperioden tilsvarende dager du har tatt ut i ferie.

Hva om bedriften går konkurs?

Hvis bedriften du jobber i skulle gå konkurs vil du likevel ha rett på feriepengene dine. Staten har en garantiordning som kalles lønnsgaranti. Denne vil tre i kraft hvis dette skjer.

Feriepenger er som annen lønn som du har til gode, og havner under denne ordningen:

  • Dekket tapt arbeidsvederlag (forfalt lønn, annet vederlag eks. overtid, tillegg, provisjon) opptil 2X grunnbeløpet. Grunnbeløpet er pr. i dag 99 858,-.
  • Det vil si at du pr. i dag kan få dekket opptil 199 716,- av ditt lønnstap via lønnsgarantiordningen.