<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

19. jan

Lønnsproduksjon for hele Norden

Er ditt selskap representert i Norge, Sverige, Danmark eller Finland? Ønsker du å forholde deg til én samarbeidspartner på lønn i Norden? Vi tilbyr trygghet, kontroll og fleksibilitet med vår tjeneste, Nordic Payroll.

 

I Amesto er vi spesialister på lønnsadministrasjon på tvers av de nordiske landegrensene. Lønn er et spesialfelt, med et lovverk som er i stadig endring. Ekstra mange lover og regler man skal forholde deg til dersom virksomheten opererer på tvers av landegrenser. Gjennom én samarbeidspartner på lønn i Norden får du bedre kontroll, reduserte kostnader, tilpassede systemer og effektive prosesser. Vi har inngående kjennskap til nasjonale forskjeller, slik at du alltid kan være trygg på at lokale lover og regler etterleves.

VI HJELPER DEG OGSÅ MED REGNSKAP PÅ TVERS AV LANDEGRENSENE. SJEKK UT HER.

MED NORDIC PAYROLL FÅR DU

Et dedikert team med kun én payroll manager å forholde seg til: 

Vår nordiske payroll-løsning er basert på en enkel og løsningsorientert kommunikasjonsmodell. Du kan velge om du vil ha én kontaktperson for alle land eller én kontaktperson i hvert av landene. Uansett hva du velger følger lønnsteamet selskapet på tvers av landegrensene. Lokal kunnskap sikrer trygghet i leveransen.

Redusert administrasjonarbeid

Om du ønsker, tar vi oss av kommunikasjon direkte med dine medarbeidere, slik at du kan redusere administrasjonsarbeidet. Våre lønnsspesialister rundt omkring i Norden legger vekt på å dele kompetanse og kommuniserer tett for å sikre at vi alltid skal kunne stå klar til å hjelpe deg med rådgivning på dine lønnsrelaterte spørsmål.

Har du noen gang tenkt over hva det egentlig koster å få produsert lønnen i din bedrift?

Trygghet og kontroll

I Amesto tar vi personvern på alvor og bruker et egnet program for sikker dokumentutveksling. På denne måten er det kun den ansvarlige og det tilknyttede lønnsteamet som får tilgang til lønnsdata og håndterer oppgavene. Lønnsdata oppbevares sikkert, er tilgjengelig kun for de som trenger det, og skjult for alle andre. Fordi vi vet at kontroll er viktig tilbyr vi rapporteringspakker tilpasset din bedrift.

Redusert risiko ved sykdom, oppsigelse eller ferieavvikling

Ansatte er opptatt av riktig lønn til rett tid, og som arbeidsgiver blir man som regel møtt med liten forståelse blant de ansatte dersom man er forsinket med lønnsutbetalingen. Ved outsourcing av lønnsfunksjonen reduseres sårbarheten i organisasjonen ved at du sikrer normal drift ved sykdom, oppsigelser og ferieavvikling. Du trenger med andre ord ikke å bekymre deg for om lønnen blir betalt ut i tide, hvis sykdom uheldigvis skulle ramme lønnsansvarlig.

Hvem skal sørge for at de ansatte får lønn hvis sykdom rammer regnskapsavdelingen din? 

Skybaserte forsystemer som forenkler din nordiske forretningsdrift

I dag har vi forsystemer som visker ut landegrenser. Lønn kan enkelt produseres i Norge, og rapporteres til og fra andre deler i verden. Systemene vi bruker kan levere rapporter i henhold til de spesifikasjoner du måtte ha, slik at en felles nordisk rapportering blir så enkel som mulig. Med andre ord har du full kontroll til enhver tid.          

6 fordeler ved outsourcing av lønn

  • Mindre avhengig av nøkkelpersoner
  • Ingen bekymringer om teknisk oppdatering
  • Skreddersydd og skalerbart tilbud som kan endres i takt med selskapets behov
  • Reduserte lønnskostnader 
  • Du kan være trygg på at ansatte får riktig lønn til avtalt tid. 
  • Tilgang på webbaserte løsninger som effektiviserer arbeidsflyten internt og gir bedre samhandlingen mellom deg og oss

 Les mer om våre Nordiske Lønn og HR-tjenester

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR