<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Eiendom_Oslo_1200

KONTROLL PÅ EIENDOMSFORTEFØLJEN

Regnskap for eiendomsbransjen.

Overlater du den økonomiske eiendomsforvaltningen til våre fageksperter, er du sikret de beste løsningene i bransjen, og du får full kontroll på regnskap, lønn og rapportering. Resultatet blir bedre innsikt og forutsigbarhet for å ta de riktige beslutningene.

Simplifying REAL ESTATE Business

Økonomisk eiendomsforvaltning.

Vurderer du å sette bort den økonomiske eiendomsforvaltningen og regnskapet til en ekstern partner? Vi kan være din økonomiavdeling som håndterer alt rundt kontrakter, oppfølging av felleskostnader, skattebehandling og regnskap. 

Med drift av ulike typer eiendomsselskap og forvaltningsoppdrag forvalter vi i dag eiendomsverdier for flere milliarder kroner på vegne av våre kunder. Vi tilbyr økonomisk eiendomsforvaltning med effektive bransjesystemer tilpasset våre eiendomskunder.

Som kunde av Amesto AccountHouse kan du være sikker på at vi ivaretar dine interesser. Vi jobber målrettet for å sikre at du oppnår optimal utnyttelse av dine næringseiendommer, og inntekt på utleide arealer. Vi er din sparringspartner.

På vårt eiendomsteam har vi i overkant av 20 personer som kun jobber med fagområde eiendom. Vi har et stort fokus på automatisering. Noe som bidrar til at økonomifunksjonen blir drevet på en trygg og effektiv måte

Usikker på den økonomiske eiendomsforvaltningen?

Dette kan vi hjelpe deg med.

Kontrakts-forvaltning

•    Fakturering og innkreving av leie til rett tid 

•    Fakturering og avregning av omsetningsleie

•    Registrering av sikkerhetsstillelser 

•    Regulering av leie ihht kontraktene

•    Håndtering av mva-erklæringer

•    Budsjettering av inntekter

•    Avstemming av leie

•    Oppfølgning av kundefordringer

Les mer Lukk

Felleskost-behandling

•    Kontrollering av felleskostnader
•    Avregning av felleskostnader
•    Håndtering av skjevfordelinger
•    Utfakturering av a-konto felleskostnader
•    Avviksrapportering gjennom året
•    Likviditetsoppfølging

Les mer Lukk

Regnskaps-tjenester

•    Skybasert regnskapssystem
•    Elektronisk fakturabehandling
•    Remittering
•    Inntektsfakturering i henhold til kontrakter
•    Viderefakturering
•    OCR innbetalinger
•    Webrapporter med drilldown
•    Prosjektoppfølging 
•    Likviditetsstyring
•    Årsoppgjør

Les mer Lukk

Skatt- og avgiftsbehandling

•    Dokumentere årlig beløp for justering
•    Dokumentere avgiftsmessige konsekvenser ved endring av leieavtaler, fremleie, salg eller annen bruksendring
•    Dokumentere justeringsforpliktelse ved salg, fusjon og fisjon

Les mer Lukk

Systemene vi bruker for eiendomsbransjen.

20230320_100426786_iOS Kvadratisk

Xledger

Mange selskaper innen eiendomsbransjen, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling foretrekker å jobbe med Xledger. Det skybaserte økonomiprogrammet kan integreres med forvaltningssystemet Fenistra. I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter.
20170114_212333160_iOS kvadrat

Visma Business

Norges mest brukte økonomisystem. Et komplett forretningssystem med all påkrevd funksjonalitet, som kan integreres mot en rekke forretningssystemer og bransjeløsningen Fenistra. Med Visma Business jobber vi smidig i samme løsning, du som eiendomsaktør og vi som din partner på økonom.
20170114_181619450_iOS kvadrat

Fenistra

Fenistra er markedslederen på forvaltningssystem for eiendomsaktører. Systemet digitaliserer og automatiserer eiendomsforvaltningen, og gjøre det enklere å håndtere alle arbeidsoppgavene. Her får du enkelt tilgang til data, noe som gir deg full kontroll over egen eiendomsportefølje.

Tilgang til ferske tall og data for kritiske beslutninger.

PowerAnalyze for eiendomsbransjen.

For din bransje

Et skybasert rapportering- og konsolideringsverktøy som er tilpasset eiendomsbransjen. Du får daglige oppdaterte rapporter med ferske tall.

Innsikten du trenger

Du får tilgang til flere standardiserte rapporter med data fra ditt ERP-verktøy og andre datakilder. Slik får du innsikt i dine nøkkeltall i sanntid, og ikke minst et grunnlag for å ta korrekte beslutninger.

Enkelt å bruke

PowerAnalyze er enkelt å bruke, du tilpasser dine rapporter i eget dashboard og driller deg ned i aktuelle nøkkeltall. Du vil garantert se store besparelser i tiden du bruker på rapportering.

Helseattest

Et dashborad med dine viktigste nøkkeltall og KPI'er. Oversikten gir selskapet ditt en grundig helsesjekk slik at du kan ta strategiske og operative beslutninger.

Likviditeten

I PowerAnalyze får du en likviditetensprognose frem i tid. Prognosen tar utgangspunkt i leverandørgjeld, kundefordringer og dine transaksjoner.

Resultatrapport

Få innsikt i resultat i sanntid og følg med på eventuelle avvik. Sammenligningstallene kan endres mot fjorår, budsjett og prognose.

Forvalter av eiendommer?

La oss ta en prat.

Våre fagfolk kan ta seg av alt som har med den økonomiske forvaltningen av dine eiendommer. Så la oss ta en uforpliktet gjennomgang hvor teamet er god økonomistyring på en trygg og effektiv måte.

#ASKMORE

Hva sier kundene våre?

Assets Buyout Partners

- For Asset Buyout Partners ble bransjekunnskap nettopp det avgjørende i valg av samarbeidspartner.

 

Henrik Melle
Finansdirektør

Union

– Amesto AccountHouse har bidratt til å få gode rutiner på rapportering som har medført at vi kan rapportere både årsregnskap og kvartalsvis VEK til våre investorer vesentlig raskere enn hva vi har klart tidligere.

Lars Even Moe
Partner Union Eiendomskapital

Klaveness Marine

En solid og stor aktør, som ikke bare gir oss de riktige verktøyene, men også trygghet, kunnskap og oppfølging.

 

Asgeir Elvebakk
Økonomisjef

Second Space

På kort tid har Second Space bygd seg opp en utrolig eiendomsportefølje. Med hele 70 000 kvadratmeter fordelt på 13 ulike lokasjoner tilbyr de moderne lagerløsninger i hele Norge. 

Isak Larsson
Daglig leder

EN PARTNER VI KAN VOKSE MED

Kvalitet og fagkompetanse.

Vi er så imponert over Isak Larsson og Second Space. På kort tid har de bygd opp 15 minilager rundt omkring på Østlandet. Med sine ambisiøse mål er de opptatt av at samarbeidspartneren på regnskap, lønn og system har solid fagligkompetanse på eiendomsbransjen. Det liker vi i Amesto AccountHouse, som bistår Second Space med regnskapstjenester og systemintegrasjoner.

VERKTØY, PROSESS-STØTTE OG INNSIKT FOR Å KOMME I GANG

En bærekraftig eiendomsbransje.

Også eiendomsbransjen må være sitt ansvar bevisst om vi skal nå målet om netto null-utslipp innen 2050. En stor andel av eiendomsmassene i Norge må oppgraderes om vi skal oppnå målet.

Amesto Footprint har utviklet digitale verktøy som kan hjelpe eiendomsbransjen med bærekraftsrapporteringen. Våre fagspesialister på bærekraft leverer klimaregnskap og bærekraftsrapportering til flere store eiendomsselskaper i dag.  Vi bidrar med automatiserte og skreddersydde løsninger for klimaregnskap, strategiprosesser og selskapsrapportering i tråd med taksonomien og CSRD/ESRS.

Dette er vårt fag

Ledende kompetansemiljø.

Vi er blant Norges ledende kompetansemiljøer innen eiendomsøkonomi, og er samtidig en del av et norsk tech-konsern, med over 1 000 ansatte. I 2022 ble vi av Innovasjonsmagasinet kåret til Norges 3. mest innovative selskap. For oss handler innovasjon om mer enn bare å øke profitten. Vi jobber hardt for å inkludere både People- og Planet-dimensjonen i innovasjonsprosjektene vi gjør.

Med teknologisk kompetanse og fagsertifisering vil våre 25 rådgivere i eiendomsavdelingen sørge for bedre oversikt og god økonomisk kontroll, som igjen øker verdiskapningen i din virksomhet.

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!