<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Property9_2120x670

Simplifying business

Regnskap for eiendomsbransjen.

Vi er en av Norges ledende leverandører innen eiendomsforvaltning. Administrasjon, regnskap og rådgiving for eiendomsselskaper.

Simplifying Business

Økonomisk eiendomsforvaltning.

Vurderer du å sette bort forretningsførselen? Vår eiendomsavdeling har lang erfaring og grunnleggende kompetanse innen eiendomsforvaltning. Gjennom bruk av smart teknologi har vi opparbeidet oss unik kompetanse og erfaring.

Med drift av ulike typer eiendomsselskap og forvaltningsoppdrag forvalter vi i dag eiendomsverdier for flere milliarder kroner på vegne av våre kunder. Vi tilbyr økonomisk eiendomsforvaltning med effektive systemløsninger tilpasset våre eiendomskunder, og med fokus på digitalisering og automatisering bidrar vi til at økonomifunksjonen blir drevet på en trygg og effektiv måte

Som kunde av Amesto Accounthouse skal du være sikker på at vi ivaretar dine interesser. Vi jobber målrettet for å sikre at du oppnår optimal utnyttelse av og inntekt på utleide arealer og tar oss av det administrative og økonomiske knyttet til dokumentasjon, bruk og vedlikehold av dine eiendommer.

Din trygghet er viktig for oss, og et samarbeid er basert på gjensidig tillit og respekt. I underkant av 10 år har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse innen økonomisk eiendomsforvaltning, og kan vise til en betydelig portefølje innen fagområdet.

Forvalter av eiendommer?

La oss ta en prat.

Våre fagfolk kan ta seg av alt som har med den økonomiske forvaltningen av dine eiendommer. Så la oss ta en uforpliktet gjennomgang hvor teamet er god økonomistyring på en trygg og effektiv måte.

Dette er vårt fag

Ledende kompetansemiljø.

Vi er blant Norges ledende kompetansemiljøer innen eiendomsøkonomi, og er samtidig en del av et multinasjonalt og anerkjent tech-konsern, med over 1 000 ansatte. Som du, vet vi at god juridisk og økonomisk forvaltning sørger for bedre oversikt og god økonomisk kontroll, som igjen øker verdiskapningen i din virksomhet. Med teknologisk kompetanse og fagsertifiserte rådgivere løfter vi deg, din bedrift og fornøyde leietaker inn i fremtiden. 

ØKONOMISK EIENDOMSFORVALTNING

Ved å overlate eiendomsforvaltningen til oss, sørger vi for at praktiske oppgaver knyttet til din næringseiendom blir ivaretatt. 

Hvilke områder du vil vi skal ivareta er opp til deg, men vi kan bistå med:

 • Eiendomsforvaltning
 • Kontraktsforvaltning
 • Omsetningsbasert leie
 • Markedsføringsbidrag
 • Regnskap MVA
 • Justeringsregler
 • Fakturering og budsjettering
 • Fordringsadministrasjon

REGNSKAP

Ved å sette bort hele eller deler av regnskaps- og økonomiarbeidet til oss kan du gjøre betydelige kostnads- og tidsbesparelser. Våre fagspesialister har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse innen eiendomsrelaterte regnskapsoppgaver, og kan bistå deg med oppgaver innen økonomisk oppfølging og administrasjon av næringseiendom.

Våre systemer er fullintegrerbare, skalerbare og effektive. Vi har lang erfaring med integrasjoner mellom egne og kunders systemer, og leverer tjenester på to av de ledende regnskapsprogrammene i markedet; Visma og Xledger.

Med regnskapstjenester fra oss sørger vi for at eiendomsrelatert rapportering oppdateres automatisk med bokførte kostnader fra regnskapet ditt. I tillegg bistår vi deg med:

 • Behandling inngående faktura
 • Distribusjon av inngående faktura
 • Remittering/betaling
 • Avstemming
 • Rapportering

Noen av våre eiendomskunder.

Klaveness Marine

Som familieeid investeringsselskap med portefølje på over 4 milliarder kroner, så Klaveness Marine behov for en samarbeidspartner med kompetanse på økonomisk eiendomsforvaltning, Xledger og erfaring med volumkunder i eiendomssektoren.

Med et gjensidig stort fokus på digitalisering og teknologi så de raskt at Amesto AccountHouse ville være en god match for deres virksomhet.

Asset Buyout Partners

Asset Buyout Partners er et industrielt eiendomsselskap med en fokusert investeringsstrategi rettet mot virksomhetskritisk eiendom og infrastruktur i energi- og maritime klynger. Vi bistår de med eiendomsforvaltning og systemintegrasjon.

 

 

Second Space

På kort tid har Second Space bygd seg opp en utrolig eiendomsportefølje. Med hele 70 000 kvadratmeter fordelt på 13 ulike lokasjoner tilbyr de moderne lagerløsninger i hele Norge. Med over 40 års kompetanse- og bransjeerfaring setter de ikke bare store mål for fremtiden, men også høye krav til sine leverandører. Det liker Amesto AccountHouse, som har bistått Second Space med både regnskapssystemer og integrasjonsprosesser knyttet til dette.

Klar for å effektivisere bedriftens økonomifunksjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!