Amesto GO

7
nov

av Aleksander Meidell-Hagewick , 7. november 2017

Mer enn regnskap

Amesto GO

De siste årene har vi i Amesto GO vært med på oppstarten av flere bedrifter. Vi har stått i det gjennom både nedturer og oppturer, og ser at begge deler har sine utfordringer. Siden vi har bygget bedrifter selv, bryr vi oss nok enda litt mer om kundene våre enn gjennomsnittet – vi har jo følt på kroppen at å være en mindre bedrift er mer enn bare business, det blir fort personlig.
 

Manglende tilbud til småbedriftene

I følge NHO er små og mellomstore bedrifter svært viktige for norsk økonomi da de står for halvparten av verdiskapingen. Selv om de fleste forblir små, er det noen som vokser kraftig og skaper mange arbeidsplasser, og de personlig eide bedriftene står for over femti prosent av sysselsettingen i næringslivet. Med dette i tankene synes vi det var rart at det ikke var et bedre tilbud til bedriftene som defineres som «små» siden de står for en såpass stor andel av verdiskapningen i norsk økonomi. Derfor bestemte vi oss rett og slett for å bygge den plattformen og det apparatet vi savnet selv.

Dette var bakgrunnen for at vi valgte å gå inn i regnskapsbransjen. Vi så et behov for en aktør som tok en mer rådgivende og operativ rolle som økonomifunksjon for bedrifter i «S-en» i SMB-markedet. Vi så at denne delen av markedet etterspurte det vi nå leverer, da mange bedrifter hverken hadde kapasitet til å ansette gode økonomer på fulltid eller å hyre inn konsulenter fra de større konsulenthusene.

Mange av disse er spesialister på sitt område og begynte alene med to tomme hender og bare en god idé, et produkt eller en tjeneste, for så å bygge seg opp til å ha en del ansatte. Ofte blir man da gradvis dratt bort fra kjernevirksomheten, og til slutt sitter man igjen med arbeid man egentlig ikke trives så veldig godt med eller ikke er helt trygg på. Da kan det være greit å ha en samarbeidspartner som enten kan ta unna en del av arbeidet eller bistå med kompetanse når det er behov for det. Vi ser at veldig mye tid og ressurser ofte kan frigjøres bare ved å strukturere økonomi- og logistikkfunksjonen på en moderne måte.

Det er disse menneskene vi ønsker å løfte frem ved å hjelpe dem å sikre lønnsomhet eller ved å rigge for videre vekst, slik at de kan nå sine mål og gjøre norsk økonomi enda sterkere. Vi mener at disse bedriftene er en stor del av ryggen som bærer norsk økonomi, og at de i tiden som kommer vil bli en enda viktigere del av økonomien. Mye av grunnen til det er at det er hos disse bedriftene en stor del av innovasjon og utvikling skjer, og det har med størrelse og lettbenthet å gjøre. De kan snu seg raskt, implementere nye systemer og måter å tenke på uten å måtte endre tankemåten hos et hav mennesker. De har et enormt konkurransefortrinn dersom de bruker det riktig, og det er her vi ønsker å synliggjøre muligheter.

Ingen «hokus pokus», bare hjelp til å løfte blikket

For oss er satsingen vår noe større enn bare å sette opp regnskap, føre bilag og rapportere moms. For oss handler det om å hjelpe den delen av markedet som bygger, satser og skaper arbeidsplasser slik at de klarer å nå målene sine, uavhengig om det er vekst, bedre lønnsomhet eller mer effektiv drift.

Vår erfaring er at mange bedriftsledere gjerne har både 5 og 10 ansatte, men må lede bedriftene sine helt alene. Dette går som regel bra, men det gir lite rom for å finne de beste løsningene, riktig metodikk og strategiplaner for å vokse videre. Man får gjerne ikke tid til å ta en fot i bakken, løfte blikket og stake ut veien videre – noe som er essensielt for å sikre en trygg arbeidsplass for sine ansatte og seg selv. Uavhengig av om målet er god lønnsomhet, bærekraftig vekst eller begge deler, krever det et godt overblikk og strukturert planlegging dersom man samtidig skal ivareta et godt miljø.

For mange av våre kunder blir vi en sparringpartner og samarbeidspartner så vel som regnskapsfører, og det er her magien skjer. Det er her vi merker at vi kan gjøre en forskjell, bare ved å være en aktiv lytter som kommer med konstruktive innspill. Men selv om det er her magien skjer, så er det ikke noe hokus pokus – det handler ofte bare å om gi bedriftslederne muligheten til å ta et steg tilbake og tenke seg om. Vi har solid og god metodikk for ulike scenarier, men å sette prosessen i gang handler bare om å stille de riktige spørsmålene. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med rådgivning, ta kontakt eller følg med i innlegget som kommer neste uke. Der vil vi forklare litt om ulike saker vi jobber med i dag, samt hvordan vi jobber strukturert for å oppnå resultater sammen med våre kunder.

Amesto GOs misjon: «Simplifying business»

For å kunne hjelpe kundene våre bruker vi tid på å sette oss inn i kundens bedrift og behov, slik at de kan få gode råd fra oss innen finansiering, likviditet, systemer og mye mer. Det handler om å strukturere en bedrift slik at både ledelse og medarbeidere kan utføre sitt arbeid med minst mulig friksjon i systemer, økonomi og annen forretningsdrift. Dette ble grunnlaget for vår forretningsmodell, som er bygget på en teori om at man kan gi bedrifter tilgang til rådgivning fra flinke økonomer – også kjent som regnskapsførere. Ved å digitalisere og automatisere bort mange av de kjedelige rutineoppgavene, kan vi frigjøre tid som heller kan brukes på å videreutvikle bedriften med en god rådgiver ved sin side. Når vi får hjelpe bedrifter som har et godt produkt eller en god tjeneste, flinke folk og et brennende ønske om å lykkes – da koser vi oss skikkelig! Men vi har selvsagt forståelse for at ikke alle ønsker å vokse seg inn i himmelen, og da er vi mer enn behjelpelige med å gjøre hverdagen så behagelig som mulig for dem. Lønnsomhet og effektivitet er minst like viktig som vekst!

Vårt team består av rådgivere og regnskapsførere med bakgrunn fra finans, revisjon, eiendom, entreprenørskap og generell forretningsdrift, som har valgt å gå inn i regnskapsbransjen for å kunne sitte tettere på kundene. Sammen skal vi bidra til at S-ene i SMB-markedet har mulighet til å bidra til en enda sterkere norsk økonomi.

Bli bedre kjent med oss på www.amestogo.no

 

Aleksander Meidell-Hagewick

Aleksander Meidell-Hagewick


 Advisory Manager, Amesto GO

Siste blogginnlegg

Amesto GO