Oisann- så var det den dagen igjen

20
des

20. desember 2018

Fristene du må få med deg.

Oisann - den dagen igjen!

Vi har laget en oversikt over alle økonomiske merkedagene i 2019, slik at det skal være enklere for deg å holder orden på alle datoer og innleveringer.

Det er viktig å ha kontroll på er fristene for innbetaling av skatter, avgifter og innlevering av ulike papirer til Skatteetaten. Vi forteller hva du risikerer om de ikke overholdes, og vi gir deg noen enkle råd til hvordan du kan strukturere og komme i gang med gjøremålene dine.

Januar

07. januar: Innsending av a-melding (desember 2018)

15. januar: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2018)

31: januar: Innlevering av aksjonærregisteroppgave (både elektronisk og papir)

 

Februar

01. februar: Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker 

01. februar: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000)

07. februar: Innsending av a-melding (januar)

10. februar: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2018)

15. februar: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

 

Mars

05. mars: Innsending av a-melding (februar)

11. mars: Innlevering av mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift

15. mars: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

15. mars: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

 

April

05. april: Innsending av a-melding (mars)

10. april: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

15. april: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

 

Mai

06. mai: Innsending av a-melding (april)

15. mai: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

15.mai: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)

31. mai: Innlevering av skattemelding for selskap

31. mai: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende

31. mai: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 

Juni

05. juni: Innsending av a-melding (mai)

11. juni: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

30. juni: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

Juli

05. juli: Innsending av a-melding (juni) 

15. juli: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

31. juli: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

 

August

05. august: Innsending av a-melding (juli)

 

September

02. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

05. september: Innsending av a-melding (august)

15. september: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

15. september: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

 

Oktober

07. oktober: Innsending av a-melding (september)

10. oktober: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

 

November

05. november: Innsending av a-melding (oktober)

15. november: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

15. november: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

 

Desember

01. desember: Frist for søknad om mva-melding for årstermin til to-månedlig mva-melding

05. desember: Innsending av a-melding (november)

10. desember: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

 

NB! Frister som faller på en helge- eller helligdag, forskyves til nærmeste påfølgende virkedag.

 

For sent ute med det du skal levere?

Hvis du ikke leverer og betaler det du skal i tide, eller du leverer ukorrekte opplysninger i skattemeldingen, kan du risikere å bli ilagt ulike former for gebyrer eller tilleggsskatt. Det finnes flere ulike former for økonomiske konsekvenser du kan pådra deg. Tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er de mest vanlige.

 

Tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen. Du kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av Aksjonærregisteroppgaven, MVA-meldingen, A-meldingen, Skattemeldingen for personlig næringsdrivende/aksjeselskap og tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata). 

 

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen, men i grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan bli 60 prosent ved ekstra grove tilfeller.

 

Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr ilegges hvis du ikke overholder opplysningsplikt om tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten. Dette kan for eksempel være opplysninger om inntekt og formue. Du kan også bli ilagt gebyr hvis du ikke medvirker til kontroll eller ikke fører og oppbevarer personallister. 

Les mer om satsene for tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr på skatteetaten.no.

 

5 tips til deg som synes det er vanskelig å komme i havn innen fristen

Du har utsatt oppgavene til det siste og prøver febrilsk å samle tankene rundt alt som skal gjøres. Oppgavene føles fullstendig overveldende og panikken er i ferd med å ta overhånd. Før du vet ordet av det, har du plutselig lagt fra deg det du skulle gjøre og i stedet surfet gjennom siste nytt på nettavisene – igjen! Jo visst kan det være fristende å utsette utfordrende oppgaver, men konsekvensen er at det gjør oss stresset, vi blir mindre produktive og det gir oss dårlig samvittighet. Fristene kommer hyppig og når man først havner bakpå er det lett for at ting forsvinner ut av kontroll. Er du en av de som synes det er vanskelig å få strukturert gjøremålene dine? Følg disse enkle tipsene:

  • Gjør en realistisk vurdering av hvor mye av regnskapet ditt du har tid og kompetanse til å føre selv, og hva du bør få hjelp til. Legg en plan over oppgavene du må gjøre og når.
  • Del større oppgaver opp i mindre deler og sett deg tydelige, ufravikelige mål om å levere.

 

  • Start dagen med oppgaven du gruer deg mest til. Jo lengre du utsetter, desto mer stresset blir du. Stresset gjør oss mindre produktive og resultatet blir som regel dårligere enn om du hadde hatt bedre tid.
  • Gjør deg selv oppmerksom på at du er en som utsetter ting. Det har en positiv effekt på selvregulering.

 

  • Ta kontroll over perfeksjonisten i deg. En av årsakene til at vi utsetter oppgaver er frykten for å ikke klare å gjennomføre dem. Start med å gjøre oppgaven uten altfor strenge krav, og gjør forbedringene senere. Da er du i alle fall i gang. Husk at den mest bortkastede tiden, er den tiden du brukte til ikke å starte.